Wilt u tijdelijk een voorwerp (bijvoorbeeld bouwcontainer, opslagcontainer) op openbare grond plaatsen? Dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig.

Als vergunning wordt verleend, dan wordt voor het gebruik van openbare (gemeente)grond precariobelasting in rekening gebracht.

Aanvraag plaatsing voorwerp openbare grond

U kunt bij Peter Maas navragen of u een vergunning nodig heeft en wat het actuele tarief van precariobelasting is. Dit kan via info@middelburg.nl onder vermelding van aanvraag vergunning of bellen via het algemene telefoonnummer 0118 67 50 00.

De gemeente kan de vergunning weigeren als:

  • het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg of openbare grond;
  • het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het beheer en onderhoud van de weg of openbare grond;
  • het beoogde gebruik gevaar of overlast oplevert;
  • het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt;
  • het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.