Op een gegeven moment besluit u om ondernemer te worden van een horecabedrijf. Enthousiast worden er plannen gemaakt, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Op de eerste plaats de financiën en de rechtsvorm, maar ook de inrichting van het café of het restaurant en een eventueel contract met de brouwerij.

Zodra de plannen steeds meer vorm krijgen en de kans groter wordt dat deze ook gerealiseerd kunnen worden, moet er veel geregeld worden. Ook op het gebied van wetgeving zal nog het één en ander geregeld moeten worden. Niet alleen bij de gemeente, maar ook bij andere instanties.

We proberen alles eens voor u op een rij te zetten:

Bestemmingsplan horecabestemming

De vraag moet beantwoord worden of in het door u beoogde pand horeca mag worden uitgeoefend. Daarvoor moet het pand volgens het bestemmingsplan een horecabestemming te hebben.

Omgevingsvergunning (ook aanbrengen reclame en plakfolie)

Vaak is het zo dat een horecabedrijf een naam heeft of een nieuwe naam krijgt. Teksten of reclames worden op of aan de gevel aangebracht. Het aanbrengen van reclame op de gevel van een gebouw is vergunningsplichtig. Met de Flitstoets Reclame kunnen gevelreclames met een beperkte omvang worden aangebracht. Past de reclame niet in de regels van de flitstoets of gaat het om het aanbrengen van plakfolies op het glasoppervlak van de winkel of het venster op de begane grond dan moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Plakfolie mag enkel in losse letters en eventueel een logo tot maximaal 30% van het glasoppervlak van de winkelpui/het venster op de begane grond. In plaats van plakfolies is ook een bewerking door middel van etsen, matteren of graveren van glas toegestaan.

Indien een interne verbouwing noodzakelijk is dan kan het zijn dat dit ook omgevingsvergunningplichtig is. Dat geldt ook voor alle wijzigingen aan de buitenzijde van het pand.

Indien het om een monumentenpand gaat dient u ook de deelactiviteit monument mee te nemen bij uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij de heer D.A. van de Vrie, tel. 0118 67 52 27 of e-mail: a.van.de.vrie@middelburg.nl.

We willen u erop wijzen dat bij het indienen van een omgevingsvergunning bouwtekeningen moeten worden ingediend van de bestaande en de nieuwe toestand, de aangezichten etc.

Uitvoering Wet bibob

Als ondernemer heeft u te maken met de Wet Bibob. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur geeft gemeenten een extra instrument in handen om te voorkomen dat de overheid criminelen helpt door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen. Bij aanvragen van nieuwe vergunningen worden extra vragen gesteld over de onderneming. Alle ondernemers krijgen deze vragen voorgelegd. De Bibob-vragen zijn een verplicht onderdeel van de aanvraag.

Rookverbod

Er geldt een rookverbod in alle cafés. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van de Tabakswet. De controleurs van de NVWA voeren inspecties uit. Controleurs van de NVWA komen onaangekondigd langs. De controleur mag elke ruimte inspecteren.

Wordt ergens gerookt waar dat niet mag? Dan krijgt de ondernemer een boete voor overtreding. De boetebedragen per overtreding variëren van € 450 tot € 450.000.

Contact

Voor informatie met betrekking tot aanvragen van een vergunning, verlof, ontheffing of het doen van een melding kunt u terecht bij Rian Polderdijk, tel. 0118 67 52 48 of e-mail: r.polderdijk@middelburg.nl. Bij overname kunt u een afspraak maken. Tijdens dit gesprek worden alle benodigde procedures toegelicht en worden de ingevulde aanvraagformulieren gecontroleerd op volledigheid en kunnen door u de nodige vragen gesteld worden.