Wilt u als horecaondernemer in gemeente Middelburg een terras opstellen? Dan heeft u daarvoor een terrasvergunning nodig.

Voorwaarden terrasvergunning

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan;
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet vermeld staan op de alcoholwetvergunning;
  • Als u (permanente) schermen wilt gebruiken, is hiervoor een omgevingsvergunning vereist.

Kosten terrasvergunning

Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond moet u precariobelasting betalen. Tevens zitten er kosten verbonden aan de vergunning.

  • Terrasvergunning € 61,50 (2024)

Precariobelasting terras per m² per maand (2024):

  • voor een terras gelegen in de binnenstad van Middelburg € 8,94
  • voor een terras zonder terrasverwarming gelegen in de binnenstad van Middelburg tijdens de maanden januari, februari, november en december € 2,22
  • voor een terras in het overige gebied € 6,63

Terrasschermen

Voor het plaatsen van terrasschermen is een omgevingsvergunning nodig. In het eerdergenoemde terrassenbeleid kunt u alles lezen waar de terrasschermen aan moeten voldoen. De terrasschermen mogen alleen geplaatst worden tijdens de periode dat de terrasvergunning geldig is gedurende de daarin genoemde periode.

Plaatsen reclameborden

Horecaexploitanten mogen indien mogelijk maximaal 2 reclameborden van maximaal 1 bij 1 meter (met de eigen naam of bijvoorbeeld menu of aanbieden) gratis plaatsen in de strook van 1 meter direct voor en aansluitend aan het terras.

Binnenterras

Voor terrassen aan de achterzijde (binnenterrassen) dient uitdrukkelijk rekening gehouden te worden met de belangen van omwonenden. Dit houdt onder meer in dat deze terrassen op werkdagen, zondagen en christelijke feestdagen tot uiterlijk 20.00 uur geëxploiteerd mogen worden. Op zaterdagen mag dat tot uiterlijk tot 22.00 uur.

Een binnenterras dient altijd aan de geluidsnorm te voldoen. Die norm staat in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bij een binnenterras wordt het stemgeluid bij de geluidsnorm betrokken. Daarom zal in veel gevallen een akoestisch onderzoek nodig zijn om aan te tonen of aan de norm kan worden voldaan. Uit het akoestisch onderzoek kan ook blijken dat het terras maar beperkt open mag zijn. De binnenterrassen vallen onder de exploitatievergunning.

Aanvragen terrasvergunning

U vraagt een terrasvergunning aan met het aanvraagformulier terrasvergunning. Dien dit formulier tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen in. Voeg hierbij een plattegrond van het terras met daarop vermeld de afmetingen en foto's van het te plaatsen terrasmeubilair en parasol.