Wilt u als horecaondernemer een terras opstellen? Dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een terrasvergunning, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het beoogde gebruik brengt geen schade toe aan de weg en levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor een doelmatig gebruik van de weg;
  • Het gebruik vormt geen belemmering voor het beheer en onderhoud van de weg;
  • Het gebruik doet geen afbreuk aan andere publieke functies van de openbare ruimte of aan het uiterlijk daarvan;
  • Een terras waar alcoholhoudende dranken verkrijgbaar zijn, moet vermeld staan op de Drank- en Horecavergunning;
  • Als u (permanente) schermen wilt gebruiken, is hiervoor een omgevingsvergunning vereist.

Kosten

Voor het in gebruik nemen van gemeentegrond moet u precariobelasting betalen. Tevens zitten er kosten verbonden aan de vergunning.

  • Terrasvergunning € 53,20 euro (2018)

Precariobelasting terras per m² per maand (2018):

  • Binnenstad: € 7,71
  • Overig: € 5,73

Aanvragen

U vraagt een terrasvergunning aan met het Aanvraagformulier terrasvergunning. Dien dit formulier tenminste 8 weken voordat u uw terras wilt plaatsen in. Voeg hierbij een plattegrond van het terras met daarop vermeld de afmetingen en foto's van het te plaatsen terrasmeubilair en parasol.