Tijdens de bijeenkomsten in de dorpen en wijken in gemeente Middelburg komen in een paar uur tijd de actualiteiten aan bod.

U kunt bij een dorpstafel of wijktafel kennismaken met het dorpsteam of wijkteam, de wethouder en de wijkmanager. Daarnaast is het de ideale gelegenheid om wensen of klachten bekend te maken. De aanwezigen stemmen gezamenlijk over de binnengekomen aanvragen voor het wijktafelbudget.

Najaarsronde dorpsbijeenkomsten en wijkbijeenkomsten

  • Binnenstad: dinsdag 27 september (aanvang 19.15 uur) wijkwandeling start bij de tuin van het Gasthuis
  • Klarenbeek-Veersepoort gaat niet door
  • 't Zand / Stromenwijk / Rittenburg: dinsdag 11 oktober (aanvang 19.30 uur) in wijkgebouw de Vergulde Baars
  • Dauwendaele: dinsdag 15 november (aanvang 19.30 uur) in Hof Mondriaan
  • Nieuw Middelburg: donderdag 17 november (aanvang 19.30 uur) in Hof van Buren
  • Sint Laurens: woensdag 12 oktober (aanvang 19.30 uur) in dorpshuis Sint Laurens, Van Cittershoff