Het wijkteam wordt gevormd door een groep betrokken inwoners van een wijk. Het wijkteam functioneert als een soort dagelijks bestuur namens de wijktafel.

Het wijkteam onderhoudt goede contacten met de wijkbewoners. De wijkmanager, de wijkwethouder en overige functionarissen die vanuit het wijknetwerk betrokken zijn bij het wijkgericht werken. Daarnaast draagt het team bij aan de realisering van de doelen van de wijkbewoners: verbeteren van wijkleefbaarheid, versterken van participatie en zelfwerkzaamheid van en door bewoners en de integrale aanpak van buurtproblemen.