De groencheque van maximaal 500 euro kan beschikbaar worden gesteld voor groenzaken die door bewoners op eigen initiatief en in eigen beheer worden uitgevoerd.

Er is jaarlijks een groencheque van maximaal 500 euro per wijk beschikbaar.

Er zijn al veel groeninitiatieven, maar het kan natuurlijk altijd nog beter. U kunt dus met deze cheque uw wijk zelf groener en kleuriger maken!

De aanvraag moet wel aan een aantal eisen voldoen. Het indienen van een plan alleen is niet voldoende. Ook de aanleg en het onderhoud dienen voor rekening te komen van buurtbewoners of kan worden uitbesteed, maar dan wel betaald uit het beschikbaar gestelde bedrag. Bankjes, afvalbakken en andere (speel)voorzieningen vallen niet onder de regeling.

Heeft u een idee, dan kunt u dit indienen bij uw wijkmanager. Die zal alle ideeën bespreken met de leden van het wijkteam en gezamenlijk zal bekeken worden of het initiatief aan de voorwaarden voldoet en haalbaar is.

Heeft u ook een idee? U kunt uw plan voor de groencheque indienen bij uw wijkmanager of per mail aan wijkgerichtwerken@middelburg.nl.