Gaat u vaak voor zaken naar het buitenland? Dan kunt u het beste een zakenpaspoort aanvragen. Dit paspoort heeft meer bladzijden voor visa en reisstempels. U kunt uw document 6 werkdagen nadat u de aanvraag heeft gedaan ophalen. Uw document moet u persoonlijk ophalen.

Afspraak maken zakenpaspoort

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter ‘O’ in staat of het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Meer vragen en antwoorden over paspoort en identiteitskaart op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

U kunt een paspoort aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit hebt.

Het zakenpaspoort heeft een chip waarin naast persoonsgegevens ook een foto van de houder is opgeslagen. Een zakenpaspoort is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar of ouder.

Kosten

De kosten voor een zakenpaspoort bedragen in 2021 € 74,75 voor personen van 18 jaar en ouder (10 jaar geldig). Voor minderjarigen zijn de kosten in 2021 € 56,55 (5 jaar geldig).

Aanvraag

Een zakenpaspoort vraagt u aan bij de balie in het stadskantoor. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee:

  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • alle reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of deze nog geldig zijn. Dat kan zijn een paspoort of een identiteitskaart;

U kunt uw document in principe 6 werkdagen nadat u de aanvraag heeft gedaan ophalen. Uw document moet u persoonlijk ophalen.

Spoedprocedure

Via een spoedprocedure kunt u het zakenpaspoort sneller in handen hebben. Hieraan zijn extra kosten verbonden.