Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u bij de gemeente Middelburg staat ingeschreven als inwoner.

Uittreksel BRP aanvragen

U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

Kosten uittreksel uit de BRP

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 10,50 (2024).

Aanvraag uittreksel uit de BRP

U kunt een uittreksel BRP op 3 manieren aanvragen:

Online

U vult het formulier aanvraag uittreksel BRP in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen enkele werkdagen thuisgestuurd. De meeste uittrekselmodellen worden digitaal aangeboden. Wanneer u een uittreksel wilt met specifieke gegevens en u kunt deze niet online aanvragen, dan moet u dit persoonlijk aan de balie of schriftelijk doen.

Aan de balie

U kunt een uittreksel BRP aanvragen aan de balie van de gemeente. U krijgt het uittreksel direct mee. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Schriftelijk

U schrijft een brief met daarin in ieder geval:

 • het onderwerp van de aanvraag (aanvraag uittreksel BRP)
 • uw naam en adres;
 • de datum;
 • een kopie van uw geldige legitimatiebewijs;
 • uw handtekening.

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het uittreksel voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het uittreksel bij de aanvraag met pin of contant.

Machtiging

U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen.

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
 • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
 • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.