Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen.

Online verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen

U kunt de gemeente vragen om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft geen reden op te geven. Het recht op geheimhouding is echter beperkt. De gemeente is verplicht om uw persoonsgegevens aan verschillende instanties te verstrekken. Op de website van de Rijksoverheid(externe link) vindt u welke organisaties dit zijn.

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Voorwaarden geheimhouding persoonsgegevens

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Aan sommige derden, zoals advocaten of gerechtsdeurwaarders, worden geen gegevens verstrekt zonder dat eerst om uw zienswijze is gevraagd. De gemeente moet een afweging maken tussen uw (privacy)belang en het belang van de derde die uw gegevens vraagt. Gaat de gemeente over tot verstrekking van uw gegevens dan kunt u tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens indienen

Het verzoek tot geheimhouding van uw BRP-gegevens kunt u online indienen of:

Aan de balie van de gemeente

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven. Of u kunt het formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 40 kB)link naar pdf bestand downloaden en gebruiken, deze kunt u opsturen naar de afdeling Publiekszaken.