De gemeente is verplicht om uw gegevens aan verschillende instanties, zoals de Rijksoverheid, pensioenfondsen, het Centraal Justitieel Incassobureau en de belastingdienst te verstrekken. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan bepaalde instanties verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om aan derden geen gegevens over u uit de Basisregistratie Personen (BRP) te verstrekken.

Geheimhouding

U kunt om geheimhouding van uw gegevens vragen. Het gaat dan om informatie die de gemeente verstrekt aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • de zogeheten 'vrije derden' zoals sport- en muziekverenigingen;
  • de zogeheten 'verplichte derden', bijvoorbeeld advocaten, zonder dat er eerst een belangenafweging is gemaakt.

De gemeente verstrekt zonder uw toestemming nooit gegevens aan particulieren.

Online verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens indienen

Aanvraag

Het verzoek tot geheimhouding van uw BRP-gegevens kunt u online indienen of:

Aan de balie van de gemeente

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).

Schriftelijk

U stuurt een ondertekende brief en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente. U hoeft bij dit verzoek geen reden voor het verzoek tot geheimhouding op te geven. Of u kunt het formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens (pdf, 40 kB) downloaden en gebruiken, deze kunt u opsturen naar de afdeling Publiekszaken.