Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u een overzicht opvragen.

De gemeente geeft BRP-gegevens door aan overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen. Die gebruiken de gegevens voor het uitvoeren van wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen vaak direct op deze informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, is wettelijk vastgelegd. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de gemeente.

Opvragen gegevensverstrekkingen

Het opvragen van de gegevensverstrekkingen doet u aan de balie van de gemeente.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

U neemt hiervoor uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee.