Sporten en bewegen

Hier kunt u alle informatie terugvinden op het gebied van sporten, bewegen en gezondheid in Middelburg.

Van het aanvragen van subsidie voor het organiseren van een sportief evenement tot een uitleenverzoek voor sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening, het aanvragen van zwemlessen of het activiteitenprogramma van ons Buurtcoachteam Middelburg.

Sporten, spelen en bewegen zijn goed voor de gezondheid, dragen bij aan zelfontplooiing, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten. Daarnaast inspireren ze en vormen ze mensen, leren ze omgaan met winnen en verliezen en dragen ze bij aan een lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van onze inwoners. Dat onze inwoners sporten en bewegen en aandacht hebben voor hun gezondheid vinden we dan ook erg belangrijk.