Als gemeente hebben we veel ambities op het gebied van sporten, bewegen en gezondheid. Zo willen we onder andere meer Middelburgers een leven lang sport- en beweegplezier laten ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving, maar we willen ook een gezond(er) Middelburg met gezonde(re) Middelburgers bereiken. Maar hoe willen we dit dan bereiken?

Het antwoord hierop kunt u terugvinden op ons platform www.middelburgontmoet.nl(externe link)  maar ook in de documenten.