Wilt u een paspoort aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort hebben. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben hiervoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of de gezaghouder. Meestal duurt het 6 werkdagen voordat het paspoort klaar is. U moet uw paspoort persoonlijk ophalen.

Afspraak maken aanvraag paspoort

Meestal duurt het 6 werkdagen voordat het paspoort klaar is. U moet uw paspoort persoonlijk ophalen.

Voorwaarden

Om een paspoort aan te vragen voor uw minderjarige kind moet uw kind de Nederlandse nationaliteit hebben. Daarnaast hebben kinderen jonger dan 18 jaar hiervoor schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of de gezaghouder.

Kosten

Het paspoort tot 18 jaar kost in 2021 € 56,55.

Bijzonderheden

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter ‘O’ in staat of het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Meer vragen en antwoorden over paspoort en identiteitskaart op rijksoverheid.nl.

Verandering van regels

  • U moet nu verschillende vingerafdrukken geven, waarvan er 2 in een chip worden opgeslagen. Deze chip wordt in het paspoort opgenomen. Dit geldt niet voor kinderen onder de 12 jaar. Paspoorten van voor deze datum blijven gewoon geldig.

Andere gemeente

Woont één van de gezaghouders in een andere gemeente? Dan kan er door die gemeente een gelegaliseerde toestemmingsbrief worden opgesteld. De ouder in kwestie hoeft dan niet langs te komen. De brief moet door hem/haar worden ondertekend. En hij/zij moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Aanvraag

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee:

  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • Ingevulde toestemmingsverklaring gezaghouders aanvraag reisdocument (pdf, 22 kB) van u en de andere ouder/gezaghebbende
  • Een geldig legitimatiebewijs van u en de andere ouder/gezaghebbende
  • Uw kind waarvoor u het paspoort aanvraagt
  • Alle in het bezit zijnde reisdocumenten van het kind

Afhalen

U moet een nieuw paspoort persoonlijk bij het gemeentehuis aanvragen en (binnen drie maanden na de aanvraag) persoonlijk komen ophalen. Dit geldt ook voor kinderen ongeacht welke leeftijd. Tot achttien jaar is toestemming nodig van degenen die het gezag over het kind hebben. Toestemming kan schriftelijk (met overlegging van een kopie legitimatiebewijs) of in persoon aan de balie worden gegeven.

Spoedprocedure

Heeft u uw nieuwe reisdocument sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Vraag uw reisdocument vóór 15.00 uur aan, dan kunt u het de eerstvolgende werkdag vanaf 11.00 uur afhalen (tenzij er onvoorziene omstandigheden zijn). Indien u na 15.00 uur de spoedaanvraag indient, kunt u het reisdocument na twee werkdagen afhalen. Voor een spoedaanvraag moet u wel meer betalen. Bij een reguliere aanvraag van het reisdocument duurt uw aanvraag 6 werkdagen.

Te laat voor spoedprocedure

Lukt het zelfs met de spoedprocedure niet om op tijd een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart te verkrijgen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een nooddocument.