U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Voor het aanvragen van de identiteitskaart kunt u een afspraak maken.

Afspraak maken aanvraag identiteitskaart(externe link)

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van de identiteitskaart, dus ook (jonge) kinderen. Na 6 werkdagen kunt u uw nieuwe identiteitskaart ophalen.

Kosten identiteitskaart

De kosten in 2023 zijn:

 • Identiteitskaart voor 18 jaar en ouder (10 jaar geldig) € 70,35
 • Identiteitskaart voor minderjarigen (5 jaar geldig) € 37,95
 • Extra leges bij spoed: € 53,00

Aanvraag identiteitskaart

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken(externe link). Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
 • De toestemming voor uw minderjarige kind kunt u op 2 manieren regelen:
 1. Indien jonger dan 12 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument (inlog DigiD vereist). De toestemmingsgever hoeft dan niet persoonlijk op het stadskantoor te verschijnen bij de aanvraag.
 2. Ouders kunnen ook het formulier downloaden (pdf, 22 kB) en ingevuld meenemen naar het stadskantoor, samen met legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Ook is het formulier beschikbaar om op het stadskantoor zelf in te vullen.
 • Bij vermissing of diefstal maakt de gemeente een Verklaring van vermissing op.
 • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl(externe link).
 • Geld: u betaalt de identiteitskaart bij de aanvraag met pin of contant.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort of Nederlandse identiteitskaart).
 • Wilt u een identiteitskaart aanvragen voor uw minderjarige kind? Dat kan al vanaf de geboorte. Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen identiteitskaart hebben.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht(externe link) geldt in de gehele zorgsector.
 • Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw kind(eren) of reist u als docent met studenten die jonger zijn dan 18 jaar? Dan kunt u problemen krijgen bij de persoonscontrole op een luchthaven als u alleen met uw kind(eren) reist. Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder of gezaghouder is. Informatie hierover vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee(externe link).

Bijzonderheden identiteitskaart

Nederlandse identiteitskaarten die op of na maandag 20 januari 2014 zijn aangevraagd, zijn officieel geen reisdocument meer. U kunt er wel mee reizen, maar naar een beperkt aantal landen(externe link). Met een paspoort kunt u naar alle landen reizen. Daar staat tegenover dat de identiteitskaart goedkoper is.

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter ‘O’ in staat of het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Meer vragen en antwoorden over paspoort en identiteitskaart(externe link) op rijksoverheid.nl.

Verenigd Koninkrijk

Als gevolg van de Brexit kan sinds 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Wél gelden er enkele uitzonderingen. Hierover leest u meer op de website van de Rijksoverheid(externe link).