Informatie over begrafenis of crematie in gemeente Middelburg en mogelijkheden rond de plechtigheid en condoleance.

Afscheid nemen van iemand is iets heel persoonlijks. De meeste uitvaarten worden vormgegeven met de wensen van de overledene en die van de nabestaanden. Iedere dienst is anders. Soms zijn er veel sprekers, muziek, een uitgebreide fotoreportage. Soms is er juist een korte plechtigheid met daarna een uitgebreid samenzijn in de condoleanceruimte. Afscheid in kleine kring of met een stoet aan belangstellenden die nauwelijks in onze accommodatie past. Wil je bij het graf afscheid nemen of mee naar de crematieruimte? Zoveel mensen, zoveel wensen en hoe je het ook wilt, als het bij jullie past, is het altijd goed.

Bij begraafplaatsen en crematorium Middelburg doen we altijd ons best tegemoet te komen aan wat nabestaanden willen. We proberen de persoonlijke wensen van overledenen en nabestaanden mogelijk te maken. Dat betekent niet dat alles kan, maar dat betekent wel dat we ons uiterste best doen om heel veel mogelijk te maken.

Accommodatie Westelijke Oude Havendijk

De accommodatie aan de Westelijke Oude Havendijk bestaat uit een aula, een familie ontvangkamer, een ontvangstruimte voor belangstellenden en twee condoleanceruimten. Allemaal sfeervol en modern ingericht. De aula is voorzien van 140 zitplaatsen en ongeveer 100 staanplaatsen. Indien er meer belangstelling is, is de plechtigheid te volgen via beeldschermen in de ontvangstruimte.

Plechtigheid en condoleance

Voor elke begrafenis of crematie zijn de accommodaties een uur beschikbaar voor het houden van de afscheidsplechtigheid en de condoleance. Indien er veel muziekstukken afgespeeld worden en/of veel sprekers zijn, is het mogelijk extra tijd te reserveren. Naast de aanwezige muziek is het mogelijk uw eigen muziek mee te brengen of muzikanten dit te laten verzorgen. Alle muziek die op iTunes gepubliceerd is kan kosteloos gedownload en afgespeeld worden. Ook is er de mogelijkheid om beeldmateriaal af te spelen. De plechtigheid kunt u laten registreren (vaste cameraopstelling). De registratie ontvangt u op een usb-stick. Wij kunnen de dienst ook live streamen. Uw uitvaartleider kan u hierover nader informeren.

Lees meer over het aanleveren van muziek, beeld en PowerPointpresentatie voor de uitvaartdienst.

De condoleance

De accommodatie voorziet in twee sfeervol ingerichte condoleanceruimten. Naar gelang de grootte van het gezelschap wordt u in één daarvan ontvangen. In de condoleanceruimten is het mogelijk gebruik te maken van consumpties. Voorheen was het gebruikelijk een kop koffie met een plak cake te nuttigen. Tegenwoordig is er veel meer keus: koffie, fris, wijn, soep, broodjes, gebak, koeken, snacks, nagenoeg alles kan geserveerd worden. Ook hier is het mogelijk extra tijd te reserveren.

Begraven

Bij begraven is er de keuze tussen een particulier graf en een algemeen graf.

Particulier graf

Een particulier graf (ook wel familiegraf, koopgraf of huurgraf genoemd) is een graf waarop een uitsluitend recht rust. Dat houdt in dat de rechthebbende op het graf uitmaakt wie erin begraven worden en voor hoelang. Particuliere graven zijn bestemd voor maximaal twee overledenen en worden uitgegeven voor een eerste periode van 10 of 20 jaar. Na verloop van deze periode kan het recht verlengd worden met telkens 5 of 10 jaar. Als het recht niet verlengd wordt, vervalt het en heeft u geen zeggenschap meer over het graf. Het graf kan dan opnieuw gebruikt worden.

Voor het plaatsen van een monument of het aanbrengen van beplanting zijn op een particulier graf meer mogelijkheden en ruimte dan op een algemeen graf. Het te benutten oppervlak is 90 bij 200 centimeter. Grafbedekking mag u plaatsen na toestemming van de beheerder.

Voor de wet is er één persoon die zeggenschap over het graf krijgt. Dat is de persoon die in de uitvaart voorziet. Hij of zij tekent het aanvraagformulier en wordt daarmee rechthebbende op het graf. Overleg dus van tevoren wie dit moet worden.

Algemeen graf

Algemene graven worden door de gemeente beschikbaar gesteld voor een periode van 10 jaar en zijn bestemd voor twee overledenen. Deze worden op volgorde van aanmelding begraven. Het is dus niet mogelijk om familieleden in hetzelfde graf te begraven. Omdat er geen uitsluitend recht op rust worden alleen de kosten voor het delven en het sluiten van het graf en 10 jaar onderhoud in rekening gebracht. De termijn kan niet worden verlengd. Hergebruiken van het graf kunt u niet tegenhouden. De mogelijkheden voor het aanbrengen van een monument (uitsluitend liggend) en beplanting zijn beperkt. Het te benutten oppervlak is 60 bij 60 centimeter. Informeer gerust bij de beheerder naar de kosten en mogelijkheden. Opgraven is de eerste 10 jaar wettelijk niet toegestaan en na verloop daarvan van nog een aantal zaken afhankelijk. In verband met bovengenoemde is het belangrijk dat er een juiste keus wordt gemaakt.

Cremeren

Steeds meer mensen laten zich cremeren. Maar wat moet er daarna met hun as gebeuren? Globaal kan onderscheid gemaakt worden in twee hoofdbestemmingen voor de as: bijzetting en verstrooiing.

Voor de wet is er één persoon die een bestemming aan de as mag geven. Dat is de persoon die in de uitvaart voorziet. Hij of zij tekent het aanvraagformulier en wordt daarmee rechthebbende op de as. Overleg dus van tevoren wie dit moet worden. Voor de as is er een wettelijke bewaartermijn van een maand.

Bijzetting

 • Bijzetting in de algemene nis
  Als u nog niet weet wat met de as te doen, dan kan deze kosteloos gedurende een half jaar in de algemene nis bewaard worden. Na dit half jaar wordt de rechthebbende op de as verzocht een bestemming aan de as te geven. De algemene nis kan niet bezocht worden.
 • Bijzetting in of op een particulier graf
  De as kan worden bijgezet in of op een particulier graf, eventueel bij een reeds begraven of nog te begraven familielid. Uitgifte is voor 10 of 20 jaar, met recht op verlenging. Dit neemt de plaats in van een overledene.
   
 • Bijzetting in een urnenkelder of een urnengraf
  De as kan worden bijgezet in een urnenkelder of urnengraf. Deze bieden plaats aan twee urnen en de periode van plaatsing bedraagt ook hier 10 of 20 jaar, met recht op verlenging.
   
 • Bijzetting in een columbarium
  De as kan bijgezet worden in een columbarium (urnenmuur). Dat kan uitsluitend in een door het crematorium ter beschikking gestelde urn. De urnennissen worden uitgegeven voor 5 jaar, met recht op verlenging.
   
 • Bijzetting in de urnentuin
  Dit is een bovengrondse plaatsing in de urnentuin. Ook hier bedraagt de periode 5 jaar, met recht op verlenging.
   
 • Bijzetting thuis
  Op verzoek kan de asbus worden afgehaald of verzonden naar uw woonadres of een andere begraafplaats of crematorium in binnen- of buitenland om daar te worden bijgezet of verstrooid. Voor bijzetting thuis of elders kunt u bij het crematorium een urn uitzoeken.

Verstrooiing

 • Verstrooien op het strooiveld
  De as kan verstrooid worden op het strooiveld van het crematorium. U kunt hierbij aanwezig zijn.
   
 • Verstrooien in een graf
  De as kan verstrooid worden in een particulier graf of urnengraf. Dit neemt de plaats in van een overledene of een urn.
   
 • Verstrooien op zee, per schip
  Dit wordt twee maal per jaar buiten aanwezigheid van nabestaanden door het crematorium gedaan. Indien u er wel bij wilt zijn, kunt u de as afhalen en dient u zelf een boot te regelen.
   
 • Verstrooien boven zee, per vliegtuig
  Dit wordt een aantal keer per jaar georganiseerd voor de gezamenlijke crematoria in Nederland. Hierbij kunnen geen nabestaanden aanwezig zijn. Indien u er wel bij wilt zijn, kunt u de as afhalen en dient u zelf een vliegtuig te regelen.
   
 • Verstrooien op een dierbaar plekje
  Het is ook mogelijk de as te verstrooien op een dierbaar plekje (individuele verstrooiing). Hiervoor is wel toestemming nodig van de eigenaar of beheerder van het betreffende plekje.

Gedenkplaats

Bij het strooiveld van het crematorium staat een algemeen monument waar het mogelijk is om een door het crematorium beschikbaar gesteld gedenkplaatje te laten bevestigen. De termijn van plaatsing bedraagt 5 jaar, met het recht dit te verlengen.

Gedenksieraden

Het is mogelijk om een beetje as te bewaren in één of meerdere medaillons of andere gedenksieraden zoals ringen, miniurnen en kandelaars. U kunt dit door de medewerkers van het crematorium laten verzorgen.

Bloemen

Na de crematieplechtigheid kunnen de bloemen op uw verzoek op het strooiveld, op een graf of bij het oorlogsmonument geplaatst worden. Als u niets opgeeft, worden zij op het speciaal voor dat doel ontworpen bloemenveld gelegd. Als u een andere bestemming aan de bloemen wilt geven, zoals mee terugnemen, dan kunt u dat aan uw uitvaartleider doorgeven.

Kosten

In de onderstaande documenten leest u de kosten van begraven en cremeren en de kosten voor catering bij een begrafenis of crematie:

Aangifte doen en datum bepalen

U, of de uitvaartondernemer, moet binnen 5 dagen na de dag van overlijden, aangifte van overlijden doen bij de gemeente.

Bepalen datum begrafenis of crematie

Het bepalen van de datum voor een begrafenis of crematie gaat meestal via een uitvaartondernemer. U kunt ook zelf de uitvaart van een nabestaande met ons plannen. Neemt u daarvoor contact op met Begraafplaatsen & crematorium via crematorium@middelburg.nl of bel 0118 67 57 00. Dit telefoonnummer is alleen voor het plannen van een uitvaart.

Als u, of de uitvaartondernemer, aangifte van overlijden heeft gedaan, ontvangt u van de gemeente verlof tot begraven of cremeren. Dit verlof heeft u nodig om opdracht te geven tot begrafenis of crematie. In overleg met een uitvaartcentrum kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. Een begrafenis of crematie moet binnen 6 werkdagen na het overlijden plaatsvinden.

Contact begraafplaats en crematorium Westelijke Oude Havendijk

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de medewerkers van de begraafplaatsen en het crematorium Middelburg. U kunt met hen ook contact opnemen als u de collectie urnen, medaillons en dergelijke wilt bezichtigen.

Westelijke Oude Havendijk 3
Telefoon 0118 67 53 03
crematorium@middelburg.nl
Kantoor open op werkdagen: 9.00 - 16.00 uur