Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Melden

Aangifte van overlijden doet u aan de balie van de gemeente.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. (0118) 67 50 00.

Meenemen

  • Uw geldige paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts;
  • Indien van toepassing: trouwboekje van de overledene.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag op te sturen.

Overlijden buiten een gemeente

Ligt de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente? Doe dan de aangifte bij de gemeente Den Haag.