Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen.

Start de digitale aangifte

Aangifte doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Aangifte overlijden doen

De uitvaartondernemer óf u doet de aangifte bij de gemeente.

Digitaal

Een uitvaartondernemer kan digitaal aangifte doen met eHerkenning.

Aan de balie

Komt u aan de balie bij het stadskantoor aangifte doen? Maak dan hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken.

Meenemen

  • Uw geldige paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument;
  • Een verklaring van overlijden, afgegeven door de arts;
  • Indien van toepassing: trouwboekje van de overledene.

Overlijden tijdens reizen

Vindt een overlijden plaats tijdens een zee- of luchtreis in een (lucht)vaartuig dat geregistreerd staat in Nederland? Dan is de gezagvoerder verplicht om een voorlopige akte van overlijden op te maken en een afschrift van die akte naar de gemeente Den Haag op te sturen.

Overlijden buiten een gemeente

Ligt de plaats van overlijden buiten het gebied van een gemeente? Doe dan de aangifte bij de gemeente Den Haag(externe link).