Meer zekerheid over uw online identiteit, daarom gebruiken wij eHerkenning. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online.

 Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. U hoeft dus minder wachtwoorden te onthouden. Veilig, makkelijk en betrouwbaar. Ga voor meer informatie naar www.eherkenning.nl(externe link).

Logo eHerkenning

Uw gegevens veilig en beschermd

eHerkenning voldoet aan alle eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. eHerkenning is daarmee een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel.

Ik heb al een eHerkenning inlogmiddel

Heeft u al een eHerkenning inlogmiddel, maar nog niet op het juiste betrouwbaarheidsniveau? Neem contact op met uw leverancier om uw inlogmiddel te upgraden naar een hoger niveau en om uw machtiging te regelen.

Ik heb nog geen eHerkenning inlogmiddel

eHerkenning is bedoeld voor ondernemers en organisaties. U kunt daarom alleen een inlogmiddel aanvragen als u als ondernemer of de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. U kunt uw eHerkenning inlogmiddel alleen aanvragen bij een erkende eHerkenningsleverancier. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel. Alle leveranciers voldoen dan ook aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Wel verschillen zij in het type inlogmiddel, de prijs daarvan en de aanvraagprocedure.

Volg het stappenplan op www.eherkenning.nl/aanvragen(externe link). Deze leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.

Kosten aanschaf eHerkenning inlogmiddel

Het aanvragen en het gebruik van een eHerkenning inlogmiddel is niet gratis. De kosten verschillen per type inlogmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand van het leveranciersoverzicht.

Betrouwbaarheidsniveaus

Online diensten verschillen en soms is extra zekerheid nodig die bewijst wie u bent. eHerkenning heeft daarom inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus, van lage tot zeer hoge betrouwbaarheid. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie u bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel moet zijn dat u gebruikt. Kijk van tevoren goed welk niveau u nodig heeft voor de dienst(en) waar u wilt inloggen. Zo voorkomt u dat u een verkeerde keuze maakt.