Vaststelling beheersverordening N57

De gemeenteraad heeft op 24 juni de beheersverordening N57 ongewijzigd vastgesteld. Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl.

De verordening is opgesteld voor het deel van de Rijksweg N57 dat binnen de gemeente Middelburg ligt. Het plangebied bevindt zich globaal aan de oostrand van Middelburg en Sint Laurens.

De beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar geen ontwikkelingen worden voorzien. De beheersverordening legt namelijk de bestaande planologische situatie vast.

De verordening, met de plancode NL.IMRO.0687.BVRKWN57-VG99 treedt in werking op de dag na  bekendmaking in de Faam (op 3 juli 2013).

De digitale versie van de verordening zoals weergegeven op ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Het is niet mogelijk om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen de beheersverordening.