Wie in Middelburg wil bouwen of verbouwen krijgt te maken met de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Deze nota vervangt de oude Welstandsnota.

In de nota Ruimtelijke Kwaliteit kunt u alle esthetische en monumentale kwaliteitscriteria vinden die de gemeente gebruikt om een bouwplan te beoordelen. Hierin vindt u ook ons beleid met betrekking tot reclames, terrassen en het verduurzamen van monumenten.

Niet in alle gevallen is een kwaliteitsbeoordeling nodig. Bij vergunningsvrije bouwwerken hoeft u niets aan te vragen of in te dienen bij de gemeente. Wel is er toezicht achteraf om excessen (ernstige strijdigheid met redelijke eisen van welstand) tegen te gaan.

Een handig hulpmiddel om te kijken of er sprake is van vergunningsvrij bouwen is de zogenaamde vergunningencheck. Deze kunt u raadplegen via het Omgevingsloket(externe link).

Bijzonderheden

Als u een monument of pand in een van de twee beschermde stadsgezichten heeft, is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. Heeft u een rijksmonument of gemeentelijk monument, bekijk dan de eisen.