U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan een woning of pand dat als Rijksmonument of gemeentelijk monument is aangewezen.

Heeft u een woning of pand dat als monument is aangewezen? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het beschermde monument. Voor een aantal veel voorkomende activiteiten, waaronder het onderhoud heeft de gemeente Middelburg flitsvergunningen. Dit is eenvoudig en kosteloos. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer D.A. van de Vrie, tel. 0118 67 52 27. Bij geen gehoor kunt u bellen met ons algemene telefoonnummer 0118 67 50 00 en vragen naar de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Voor een rijksmonument of gemeentelijk monument geldt dat voor iedere wijziging, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, een omgevingsvergunning nodig is.

U moet dan bijvoorbeeld denken aan:

  • bouwkundige ingrepen;
  • herstelwerkzaamheden;
  • aanbrengen van energiebesparende maatregelen (isolatie, dubbelglas, panelen en collectoren);
  • het veranderen van de kleur.

Ook voor onderhoud aan uw monument kan sprake zijn van vergunningplichtige werkzaamheden. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden aan uw monument wilt (laten) uitvoeren, dan is het raadzaam om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente. De gemeente Middelburg heeft hiervoor flitsvergunningen. Hierover kunt u contact opnemen met de heer D.A. van de Vrie, tel. 0118 67 52 27. In onderling overleg kan dan worden bepaald of voor de werkzaamheden een vergunning nodig is.

Omgevingsloket

Bij het Omgevingsloket(externe link) kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de aanpassingen aan uw monument.

Gratis omgevingsvergunningen (flitstoets) voor kleine werkzaamheden

Voor veel voorkomende kleine activiteiten bij monumenten en panden in de beschermde stadsgezichten bestaat in gemeente Middelburg de flitstoets. Dit zijn speciale regelingen die zijn ontworpen om het voor eigenaren makkelijker te maken. Wanneer uw plan voldoet aan de richtlijnen van de flitstoets, hoeft u geen leges te betalen en krijgt u doorgaans binnen een week uw vergunning. Er zijn flitsvergunningen voor onder andere herstelwerkzaamheden, kozijn-, raam- en kelderluikvervanging, schilderen, interieur en zonneschermen. Houd er rekening mee dat de flitsvergunning gepubliceerd wordt en dat eventueel belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Als u begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor uw eigen risico.

Gratis omgevingsvergunning (sneltoets) voor zonnepanelen

Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en panden in de beschermde stadsgezichten is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom heeft ze voor zonnepanelen op monumenten en panden in de beschermde stadsgezichten sneltoetscriteria ontwikkeld en rekent geen leges als het plan voor de zonnepanelen aan deze sneltoetscriteria voldoet. Deze criteria leest u in paragraaf 7.3 van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket(externe link). In dat geval wordt de vergunning doorgaans binnen 10 werkdagen verstrekt. Houd er rekening mee dat de omgevingsvergunning gepubliceerd wordt en dat eventueel belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken. Als u begint voordat de vergunning onherroepelijk is, is dat voor uw eigen risico.