Bent u een niet-Nederlander met verblijfsvergunning? Kunt u in uw land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Afspraak maken vreemdelingenpaspoort

Voorwaarden vreemdelingenpaspoort

Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

U krijgt een vreemdelingenpaspoort als:

 • u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen;
 • u een geldige verblijfsvergunning heeft (type 1, II of V);
 • u bent ingeschreven bij de gemeente;
 • uw identiteit en nationaliteit vaststaat.

Kosten vreemdelingenpaspoort

De kosten voor een vreemdelingenpaspoort zijn in 2024 € 63,40.

Aanvraag vreemdelingenpaspoort

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

Meenemen

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn.
 • Uw geldige verblijfsvergunning.
 • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
 • Bij vermissing of diefstal: een Nederlands proces-verbaal. Dit geldt ook als het paspoort in het buitenland is verloren of gestolen.
 • Indien jonger dan 18 jaar: ingevuld toestemmingsformulier reisdocument (inlog DigiD vereist). Ouders kunnen ook het formulier downloaden (pdf, 22 kB) en ingevuld meenemen naar het stadskantoor, samen met legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Ook is het formulier beschikbaar om op het stadskantoor zelf in te vullen.
 • Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant.

Kinderen

 • Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). De bijschrijving van uw kinderen in uw eigen paspoort is niet meer geldig.
 • Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector.

Afhalen vreemdelingenpaspoort

U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Dit komt omdat de IND mee beslist over uw aanvraag. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.

Geldigheid vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Verschil vreemdelingenpaspoort en vluchtelingenpaspoort

Er bestaat een vreemdelingenpaspoort en een vluchtelingenpaspoort. Voor het verkrijgen van een vluchtelingenpaspoort moet u een vluchtelingenstatus hebben. Deze status krijgt u als u erkend bent als vluchteling. Als u geen vluchtelingenstatus heeft, komt u in aanmerking voor een vreemdelingenpaspoort.