Scholen hebben een belangrijke rol in het leven van uw kind. Zijn kunnen vaak snel signaleren als uw kind niet goed mee komt in de lesstof of als er sociaal emotionele problemen of ontwikkelingsproblemen zijn.

Als blijkt dat uw kind een leerprobleem heeft, kan de school bijvoorbeeld:

 • het lesprogramma afstemmen op het leerprobleem;
 • uw kind begeleiden bij het ordenen van zijn agenda;
 • uw kind begeleiden bij zijn huiswerk;
 • boeken en toetsen aanbieden in extra grote letters;
 • uw kind laten werken in een klein groepje met hetzelfde niveau.

Wat kunt u zelf doen?

 • Naar ouderavond gaan;
 • Contact onderhouden met de docent;
 • Deelnemen aan activiteiten op school als ouder;
 • Vriendjes thuis uitnodigen om te spelen;
 • Helpen met huiswerk;
 • Rustige plek in huis creëren in huis om huiswerk te maken;
 • Dag doornemen (Wat heb je gedaan? Hoe was het op school?) Laat merken dat je interesse hebt en het belangrijk vind om te weten hoe het gaat, hoe het beleefd wordt.

Bij wie kunt u terecht?

Vraag hulp op school

Bijvoorbeeld bij:

 • Juf, meester of mentor
 • IB’er
 • Schoolmaatschappelijk werk

De school helpt uw kind

School heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen, bijvoorbeeld met:

 • Huiswerkbegeleiding
 • Examentraining
 • Faalangsttraining
 • SOVA training (sociale vaardigheden)

Onderwijsloket

Scholen hebben mogelijkheid extra budget aan te vragen bij Onderwijsloket om extra ondersteuning te bieden, zonder dat uw kind gelijk van school moet veranderen. Dit kan voor zowel leerproblemen als ook sociaal emotionele problemen. Bespreek dit met de school als het nodig is.

GGD Jeugdverpleegkundige

GGD Zeeland is er voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. GGD Zeeland is er voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het stellen van uw vraag? Zoekt u advies bij een oplossing? Weet u de weg niet? Schakel dan een onafhankelijk cliëntondersteuner in.

Dat is iemand die naast u staat en met u meedenkt. De onafhankelijk cliëntondersteuner geeft u informatie of advies. Samen met u wordt gekeken wat het probleem is en welke oplossing daarbij kan passen. Onafhankelijk cliëntondersteuners verwijzen u naar de juiste organisatie. Waar nodig helpen ze bij het aanvragen van hulp of ondersteuning zoals bedoeld in de Wmo of Jeugdwet. Onafhankelijk cliëntondersteuners helpen u gratis met antwoorden, advies en hulp. Zij nemen het niet van u over. U blijft zelf de controle houden

U kunt terecht bij:

Geen oplossing gevonden?

Kan uw hulpvraag niet opgelost worden via bovenstaande stappen? U kunt dan een melding doen bij Toegang In Middelburg (TIM). Dan onderzoeken we of de Wmo of Jeugdwet een oplossing kan bieden. De eerste stap in het onderzoek is een telefoongesprek of keukentafelgesprek.

Contactgegevens toegang in Middelburg (TIM)

TIM is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0118 67 50 00, e-mail: tim@middelburg.nl

Spoed- of crisissituatie

Voor spoed- of crisissituaties die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is TIM tussen 16.30 en 17.00 uur bereikbaar op 0118 - 67 50 00.

Tussen 17.00 en 08.30 uur en in het weekend en op feestdagen

Is er een spoed- of crisissituatie met jeugdigen tot en met 17 jaar, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag?
Neemt u dan contact op met de crisishulp Jeugd, de bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst voor jeugdigen op telefoonnummer 085 - 48 33 129.

Is er een spoed- of crisissituatie met mensen van 18 jaar of ouder, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neemt u dan contact op met de Zeeuwse bereikbaarheidsdienst op telefoonnummer 085 - 222 00 19.

Documenten