Kan uw kind in het regulier of het speciaal (basis)onderwijs zich lichamelijk of verstandelijk niet zelfstandig redden op school? Dan is er soms extra onderwijsondersteuning of extra zorg op school nodig.

Wat kunt u zelf doen?

Zorg dat u betrokken bent bij school en de schoolvriendjes van uw kind. Denk aan:

  • Naar een ouderavond gaan
  • Deelnemen aan activiteiten op school als ouder
  • Vriendjes thuis uitnodigen om te spelen
  • Helpen met huiswerk
  • Een rustige plek in huis maken voor huiswerk
  • De dag doornemen (Wat heb je gedaan? Hoe was het op school?)

Training en begeleiding

Training of begeleiding kan uw kind helpen op sommige gebieden weerbaarder te worden. Denk aan:

  • Huiswerkbegeleiding
  • Examentraining
  • Faalangsttraining
  • SOVA training (sociale vaardigheden)

Bij wie kunt u terecht?

Intern begeleider (Basisschool)

Een Interne Begeleider (IB’er) ondersteunt de basisschool bij het volgen van prestaties en ontwikkeling van leerlingen. Maar ook bij leer- of gedragsproblemen. 

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werkers (SMW) bieden hulp aan leerlingen die problemen hebben op school, in de thuissituatie of op een andere manier zorgen hebben. 

Juf/meester/mentor

De juf, meester of mentor van uw kind kan u vertellen hoe het in de klas gaat met uw kind.

GGD Jeugdverpleegkundige

GGD Zeeland is er voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar en hun ouders. Voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Cliëntondersteuners helpen u gratis met antwoorden, advies en hulp. Zij nemen het niet van u over, u blijft altijd zelf aan het stuur. Cliëntondersteuners kennen veel vrijwilligers en organisaties. Ze helpen bij het vinden van zorg die bij u past. Ook als dat zorg vanuit bijvoorbeeld de Jeugdwet en de Wmo is.

Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW)

Telefoon: 0118 – 44 88 44
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur

In verband met het coronavirus zijn er geen inloopspreekuren. Er is wel een telefonisch spreekuur van 9.00 tot 12.30 uur. 

MWW is ook bereikbaar via WhatsApp.

Welzijn Middelburg

Telefoon: (0118) 72 70 13
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur