Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de hulp die u krijgt vanuit de Jeugdwet. U kunt dan kosteloos advies vragen bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Allereerst luisteren ze naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon uw verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert u over uw rechten en geeft advies. Voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon kunt u terecht bij Zorgbelang Zeeland/Brabant. Dit is een onafhankelijk adviespunt voor vragen over jeugdhulp. De vertrouwenspersonen zijn er voor kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers. Een jeugdige kan ook advies aanvragen zonder dat de ouders hierbij betrokken zijn.

Wat doet een onafhankelijk vertrouwenspersoon?

De onafhankelijke vertrouwenspersoon:

  • Voert vertrouwelijke gesprekken;
  • Informeert over rechten;
  • Geeft advies aan jongeren en/of hun ouder(s)/verzorgers;
  • Ondersteunt of bemiddelt bij klachten.

Werkwijze van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen die werken bij Zorgbelang Zeeland/Brabant zijn professionals. Zij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u geeft. Ze handelen alleen met uw toestemming en als u daarvan op de hoogte bent. Zij geven geen oordeel over de geboden hulp. Samen met u probeert de vertrouwenspersoon de problemen die er zijn rondom de hulpverlening op te lossen. Zo kunnen klachten en juridische procedures worden voorkomen.

Onafhankelijk

De professionals van Zorgbelang Zeeland/Brabant zijn aangesloten bij het AKJ. Het AKJ is de landelijke organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Iedereen die te maken krijgt met jeugdhulp, kan ondersteuning van een vertrouwenspersoon krijgen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en zelfstandig. Zij zijn niet verbonden aan jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Contact

Is het de eerste keer dat u advies wilt vragen aan een onafhankelijk cliƫntondersteuner? Neem dan contact op met het AKJ(externe link).

Indien er eerder contact is geweest met een vertrouwenspersoon via Zorgbelang Zeeland/Brabant. Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze persoon via de website van Zorgbelang Zeeland/ Brabant(externe link).