U kunt een verzoek indienen om uw levenloos geboren kind te laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u woont.

Registratieverzoek indienen

Voor de aangifte komt u langs in het stadskantoor.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Voorwaarden registratie in de BRP

Voor opname van uw levenloos geboren kind in de BRP maakt het niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Het maakt ook niet uit hoe lang geleden de geboorte was.

Welke akte heb ik nodig om mijn levenloos geboren kind te registreren?

U heeft een document van de burgerlijke stand nodig waaruit blijkt dat uw kind levenloos is geboren. Bijvoorbeeld een geboorteakte (levenloos) óf een akte van een levenloos geboren kind.

Is er al een geboorteakte (levenloos) of een akte van een levenloos geboren kind aanwezig?

Als er al een akte van de burgerlijke stand over het levenloos geboren kindje aanwezig is kan de registratie in de BRP plaatsvinden.

Is er geen akte?

Heeft u nog niet eerder een akte laten opmaken voor uw levenloos geboren kind? Dan kunt u alsnog een akte laten opmaken. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. De naam van de akte is  ‘Akte van geboorte (levenloos)’. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Of hoe lang geleden de geboorte was. Met een afschrift van deze akte kunt u de gegevens van uw kind laten opnemen in de BRP.

Welke documenten u moet meenemen om de akte van een levenloos geboren kind op te maken is afhankelijk van uw omstandigheden. Over het algemeen kan er aan u om bewijsstukken zoals een verklaring van de verloskundige of het ziekenhuis worden gevraagd.

Als u geen bewijs meer heeft van een levenloos geboren kind omdat het al zo lang geleden is en het ziekenhuis heeft alles vernietigd, dan moet u dit bespreken met de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u de akte wilt laten opmaken.

Verzoek registratie BRP alleen voor uzelf

Het verzoek voor registratie van uw kind in de BRP kunt u alleen voor uzelf doen en niet voor een eventuele andere ouder. Wil de andere ouder het kind ook registreren? Dan moet deze ouder zelf een verzoek tot registratie doen. Uw kind wordt namelijk alleen op uw persoonslijst in de BRP bijgeschreven.

Voor wie zijn de gegevens zichtbaar?

De gegevens over uw kind zijn alleen zichtbaar voor u (bijvoorbeeld via MijnOverheid) en voor de ambtenaar burgerzaken bij de gemeente.

Registratie in de BRP niet verplicht

Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en is niet verplicht. Als u zich bedenkt kan de gemeente de registratie later op uw verzoek ook verwijderen.

Wanneer is registratie in de BRP niet mogelijk?

Woonde u op het moment van de geboorte van het kind niet in Nederland en stond u niet ingeschreven in de BRP? Dan kunt u geen verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kind doen.