U kunt als ouder bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

Het opmaken van deze akte is niet afhankelijk van de duur van de zwangerschap. De akte is een officieel bewijs dat het kind ter wereld is gekomen.

Aangifte doen

De aangifte doet u bij de gemeente waar het kindje levenloos ter wereld komt. Bent u niet in de gelegenheid om zelf aangifte te doen? Dan mag iedereen de aangifte doen die hiervan op de hoogte is, dit kan bijvoorbeeld ook een uitvaartondernemer zijn.

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, tel. 0118 67 50 00.

Wat moet u meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van een arts of verloskundige.

Voorwaarden aangifte

De ouders mogen een of meer voornamen voor het kind opgeven. Bijschrijving in het trouwboekje is ook mogelijk.

Kind dat kort na de geboorte overlijdt

Van een kind dat kort na de geboorte komt te overlijden, wordt een geboorteakte opgemaakt. Dat geldt ook als het kindje overlijdt binnen de termijn van 3 dagen die geldt voor de geboorteaangifte. Er wordt dan gelijktijdig een akte van overlijden opgemaakt.

Na 24 weken zwangerschap is begraven of cremeren verplicht

Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of te cremeren.

Mijn kind is langer geleden levenloos ter wereld gekomen, er is toen geen akte gemaakt

Als u nog niet eerder een akte heeft laten opmaken dan kunt u dit alsnog doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind levenloos ter wereld is gekomen. Het maakt niet uit hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. Of hoe lang geleden de geboorte was.

Registratie in de basisregistratie Personen (BRP)

U kunt in de gemeente waar u woont een verzoek doen (dit is niet verplicht) om de gegevens van uw levenloos geboren kind op uw persoonslijst te laten registreren. Meer informatie over registreren levenloos geboren kind in de BRP.