Reist u veel naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of kunt u tijdelijk niet over uw paspoort beschikken? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen.

Afspraak maken aanvraag paspoort

Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 6 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen.

Wanneer een tweede paspoort?

U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

  • U bezoekt landen die met elkaar in conflict zijn. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst van conflicterende landen.
  • U moet regelmatig voor naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land.

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.

Voorwaarden tweede paspoort

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen.

  • Uw eerste paspoort mag nog minimaal zes maanden geldig zijn.
  • U moet aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u bij de gemeente terecht, waar u staat ingeschreven.

Kosten tweede paspoort

Een tweede paspoort heeft hetzelfde tarief als een nationaal paspoort. Het tarief van het tweede paspoort is afhankelijk van de leeftijd.

Aanvraag tweede paspoort

U vraagt een tweede Nederlands paspoort aan bij het loket van de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

  • alle in bezit zijnde reisdocumenten;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • in geval van vermissing: proces-verbaal;
  • gegevens waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt.

Aangepaste levering reisdocumenten Hemelvaart en Pinksteren

Tijdens de feestdagen wordt de levering van reisdocumenten aangepast. Dit heeft gevolgen voor het doen van spoedaanvragen.

Hemelvaart

Gemeente Middelburg is gesloten op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei. Spoedaanvragen die op woensdag 8 mei voor 15.00 uur worden aangevraagd, worden op maandag 13 mei geleverd.
 

Pinksteren

Gemeente Middelburg is gesloten op maandag 20 mei. Spoedaanvragen die op vrijdag 17 mei voor 15.00 uur worden aangevraagd, worden op dinsdag 21 mei bezorgd bij gemeente. 

Geldigheid tweede paspoort

Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van twee jaar en is geldig voor alle landen. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.