Reist u veel naar landen die met elkaar in conflict zijn? Of kunt u tijdelijk niet over uw paspoort beschikken in verband met een visumaanvraag? Dan kunt u een tweede paspoort aanvragen. Iedereen moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het paspoort, dus ook (jonge) kinderen. Na 6 werkdagen kunt u uw nieuwe paspoort ophalen.

Afspraak maken aanvraag paspoort

U kunt een tweede paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

  • U bezoekt landen die met elkaar in conflict zijn. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. In de lijst met conflicterende landen kunt u zien voor welke landen dit geldt.
  • U moet regelmatig voor naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land.

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen.

Voorwaarden

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een tweede paspoort aan te kunnen vragen.

  • Uw eerste paspoort mag nog minimaal zes maanden geldig zijn.
  • U moet aantonen dat u het tweede paspoort nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u bij de gemeente terecht, waar u staat ingeschreven.

Kosten

Een tweede paspoort heeft hetzelfde tarief als een nationaal paspoort. Het tarief van het tweede paspoort is afhankelijk van de leeftijd.

Bijzonderheden

In uw paspoortnummer komen cijfers en letters voor. Het kan soms onduidelijk zijn of er een letter ‘O’ in staat of het cijfer ‘0’. De letter ‘O’ komt in het Nederlandse paspoortnummer niet voor. Het gaat dus altijd om het cijfer ‘0’. Dit geldt ook voor het nummer op uw identiteitskaart.

Meer informatie over een tweede paspoort op rijksoverheid.nl.

Geldigheid

Een tweede paspoort heeft een geldigheidsduur van twee jaar en is geldig voor alle landen. U kunt geen derde paspoort aanvragen. Een tweede Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

Aanvraag

U vraagt een tweede Nederlands paspoort aan bij het loket van de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. (0118) 67 50 00.

U neemt mee:

  • alle in bezit zijnde reisdocumenten;
  • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
  • in geval van vermissing: proces-verbaal;
  • gegevens waaruit de noodzaak van een tweede paspoort blijkt.