Komt u er op Schiphol achter dat uw paspoort ontbreekt? Of is uw paspoort vlak voor vertrek gestolen? Dan kunt in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een nooddocument aanvragen. Dit is een tijdelijk, vervangend reisdocument. Noodpaspoorten worden in Nederland  afgegeven door de Koninklijke Marechaussee.

Geldigheid noodpaspoort

Een nooddocument is alleen geldig als reisdocument voor de reis waarvoor het is uitgegeven. U kunt het niet als identiteitsbewijs gebruiken. Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten, zoals een visum. Voor informatie over de voorwaarden kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land.

Voorwaarden

Een noodpaspoort krijgt u alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent niet in staat om op tijd een paspoort of een identiteitskaart (ID-kaart) te verkrijgen
 • U kunt aannemelijk maken dat u uw reis niet kunt uitstellen
 • Uw identiteit en nationaliteit zijn vast te stellen
 • U zorgt zelf voor de benodigde bewijsstukken

Minderjarigen

Als u voor uw kind een noodpaspoort aanvraagt, moeten beide ouders\gezaghebbenden aanwezig zijn voor ondertekening. Heeft maar een van de ouders het gezag bij uitspraak van de rechter? Dan moet u de rechterlijke uitspraak tonen. Verder gelden dezelfde strikte voorwaarden als in andere gevallen.

Visum

Bepaalde landen stellen aanvullende of afwijkende eisen aan reisdocumenten (bijvoorbeeld een visum). Het advies is daarom contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van het betreffende land. Zij kunnen u vertellen welke aanvullende eisen gesteld worden aan de geldigheid van nooddocumenten.

Aanvraag

Om een aanvraag voor een noodpaspoort te kunnen doen, moet u onderstaande stukken overleggen:

 • Een bewijs dat uw reis niet kan worden uitgesteld;
 • Een recent uittreksel uit een gemeentelijke basisadministratie met daarop de vermelding van uw nationaliteit, verkrijgbaar bij uw gemeente. De envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn.
 • Alle reisdocumenten die u momenteel bezit;
 • Een geldig legitimatiebewijs;
 • Een goedgelijkende pasfoto die maximaal 6 maanden oud is op het moment van de aanvraag. Aan pasfoto's worden strenge eisen gesteld. De eisen voor een pasfoto zijn vastgelegd in een fotomatrix. Deze vindt u op rijksoverheid.nl.
 • Een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuwe reisdocument; in een envelop. Ook deze envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn.
 • In geval van vermissing of diefstal van uw reisdocument, een gewaarmerkte kopie van uw aangifte van vermissing bij de politie. Dit heet het proces-verbaal.

Let op: Kopieën van documenten worden niet geaccepteerd.

Afgiftepunten nooddocumenten

In Nederland worden door de Koninklijke Marechaussee op de volgende afgiftepunten nooddocumenten verstrekt:

 • District Schiphol, Vertrekhal 1, Bureau Nooddocumenten;
 • Brigade Noord Holland, Post IJmuiden;
 • Brigade Drenthe / IJsselstreek, Groningen Airport te Eelde;
 • Brigade Oostgrens Noord, locatie Enschede;
 • Brigade Zuid-Holland, locatie Hoek Van Holland, locatie Rotterdam-Airport
 • Brigade Brabant Zuid te Eindhoven (nabij luchthaven);
 • Brigade Limburg Zuid, Maastricht / Aachen Airport.

Voor vragen over een noodpaspoort kunt u bellen met de Koninklijke Marechaussee: 0800-1814.