Raadpleeg actuele lokale regelgeving: verordeningen, gemeenschappelijke regelingen en overige regels en beleidsregels van gemeente Middelburg.

Verordeningen

Hier vindt u de vastgestelde verordeningen van de gemeente Middelburg(externe link). Een verordening is een regeling die geldt voor iedereen binnen de gemeente. Een verordening heeft vaak tot doel de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Op grond van de gemeentewet mag en moet de gemeente verordeningen uitvaardigen en ook sanctioneren.

De verordeningen van de gemeente Middelburg worden gepubliceerd op overheid.nl.

Storing

De website waar de verordeningen naar verwijzen, lijkt op vrijdag 19 april niet constant goed te werken. 

Gemeenschappelijke Regelingen

Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen verschillende bestuursorganen zoals bijvoorbeeld gemeenten, provincie en waterschappen. Kort gezegd is een gemeenschappelijke regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen, waarbij bepaald wordt dat taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden.

Overig

Hier vindt u overige beleidsregels, voorwaarden, statuten en dergelijke.