Gemeente Middelburg geeft verschillende beleidsnota's uit, waarin het beleid staat beschreven. De nota's zijn geordend op categorie.

Ze zijn te raadplegen voor zover de nota's digitaal beschikbaar zijn. De lijst wordt verder uitgebreid, zodat op termijn alle nota's te bekijken zijn.