In 2017 heeft de raad de ambitie op het gebied van dienstverlening vastgesteld via de nieuwe Visie op Dienstverlening 2017 2020: Dienstverlening met aandacht.

De pijlers Welkom, In contact, Op orde en Doen zijn de uitgangspunten om de dienstverlening de komende jaren door te ontwikkelen, waarin online zaken doen met de gemeente steeds makkelijker en toegankelijker moet worden en waarbij we tegelijkertijd de persoonlijke maat en aandacht voor de klant centraal stellen.

Lees Visie op dienstverlening en globale uitvoeringsagenda 2017-2023 als webpagina.