Druppel

De verzamelcontainers (behalve glascontainers) in de gemeente Middelburg zijn alleen nog toegankelijk met een speciale druppel met chip.

Met de druppel volgt de gemeente de stortingen in de verschillende containers en krijgt zo meer zicht op het gebruik ervan. Hiermee wordt ook het variabele tarief berekend.

Ondergrondse afvalcontainers opent u  met een druppel

Vragen en antwoorden over de druppel

Heeft u een vraag over de druppel? We hebben wat vragen en antwoorden voor u op een rij gezet.

Waarom kan ik de container niet openen met mijn druppel?

U kunt alleen met uw druppel de containers openen. Controleer ook of u toegang heeft tot de container:

 • PMD: Alle inwoners hebben toegang
 • textiel: Alle inwoners hebben toegang
 • restafval: Alleen inwoners zonder rolcontainer(s) aan huis hebben toegang
 • groente- en fruitzuil: Alleen inwoners zonder rolcontainer(s) aan huis hebben toegang
 • papier: Alleen voor inwoners van de binnenstad en Dauwendaele

Zou u volgens dit overzicht toegang moeten hebben, maar gaat de container toch niet open? Meldt u dit dan telefonisch via 0118 67 50 00. Zorg dat u het nummer van uw druppel, straatnaam, de melding op het display en containernummer bij de hand heeft. Het containernummer staat op de container.

Ik ben de druppel kwijt. Wat nu?

Als u de druppel kwijt bent belt u met 0118 67 50 00. Uw verloren druppel wordt geblokkeerd en u krijgt een nieuwe toegezonden. Bij het eerste verlies is de nieuwe druppel gratis.

Verliest u uw druppel een tweede keer of vaker binnen 365 dagen? Dan ontvangt u tegen betaling (in 2024 € 11,35) een nieuwe druppel.

Ik heb een druppel gevonden. Wat doe ik ermee?

Wanneer u een druppel gevonden heeft kunt u de druppel in een envelop zonder postzegel opsturen naar:

Antwoordnummer 73
4330 WB Middelburg

Bij voorbaat dank!

Kan ik een extra druppel aanvragen?

Het is niet mogelijk een extra druppel aan te vragen. Elk huishouden ontvangt 1 druppel.

Wat doe ik met mijn oude afvalpassen en druppels?

Oude afvalpassen mogen bij het restafval. Oude druppels met chip mag u inleveren bij het elektrische afval. Dat kan bij diverse winkels en de milieustraat.

Ik ga verhuizen. Wat doe ik met de druppel?

Als u gaat verhuizen laat u de druppel achter in uw oude woning. De druppel is gekoppeld aan dat adres.

Ik ben verhuisd en in mijn nieuwe woning is geen druppel. Wat nu?

Als u bent verhuisd en er is geen druppel in de nieuwe woning, dan belt u met 0118 67 50 00.

Waarom staat er geen saldo meer op het display van de verzamelcontainer?

Er staat geen saldo meer op het display van de verzamelcontainer. We zijn van een aftelsysteem naar een optelsysteem gegaan. Op het display staat geen saldo meer.

Vanwege een storing is het momenteel niet mogelijk om via Mijn Belastingen het aantal ledigingen van de rolcontainer en aanbiedingen aan de ondergrondse container in te zien. Wel kunt u deze informatie opvragen via tel. 0118 67 50 00. Onze excuses voor het ongemak.

Uitsluitend diegene waar de aanslag aan gericht is kan deze gegevens raadplegen.

De container ging niet open. Telt dit als inworp?

In de verzamelcontainers komt het wel eens voor dat een vuilniszak klem komt te zitten. Hierdoor ontstaat een storing in het systeem. Tijdens een storing sluit de container af en kan er geen vuilnis worden gestort.

Storing voorkomen

U kunt een storing voorkomen door kleine zakken te gebruiken in de restafval container. In de ondergrondse containers restafval zitten namelijk verkleiners. Hierdoor is de inhoud 40 liter, hierop is het variabele tarief gebaseerd.

Staat de container al in storing?

Wanneer de klep helemaal open en dicht gaat, wordt dit geregistreerd als 1 storting. Wanneer u uw sleutel gebruikt om een klem zittende zak door te duwen, wordt dit ook geregistreerd. Het is dus beter om direct de storing te melden. Dit doet u via het online formulier melding openbare ruimte of binnen onze openingstijden telefonisch via tel. 0118 67 50 00. De storing wordt dan zo snel mogelijk opgelost. U kunt in de tussentijd altijd een andere rest container gebruiken.

Het aanbieden van restafval wordt automatisch geregistreerd en normaal doen we hierin geen correcties.

Twijfelt u of uw storting juist geregistreerd is? Vraag dan uw aantal aanbiedingen op. Vanwege een storing is het momenteel niet mogelijk om via Mijn Belastingen het aantal ledigingen van de rolcontainer en aanbiedingen aan de ondergrondse container in te zien. Wel kunt u deze informatie opvragen via tel. 0118 67 50 00. Onze excuses voor het ongemak.

 • Het adres van de gebruiker
 • Het containernummer
 • Het moment van de aanbieding waarvan u denkt dat het niet klopt
 • Waarom u denkt dat de registratie niet klopt

Waarom kan ik de papiercontainer niet meer openen?

In de binnenstad en Dauwendaele staan verzamelcontainers voor oud papier en karton. Deze zijn alleen te openen door inwoners van deze wijken. In de andere wijken wordt oud papier huis-aan-huis ingezameld door verenigingen en kerken. Inzameldata vindt u in de digitale afvalwijzer. Ook kunt u oud papier inleveren bij de milieustraat en bij een aantal verenigingen. Kijk voor informatie op de afvalkalender.

Ik heb een grijze rolcontainer. Kan ik toegang tot de verzamelcontainer restafval krijgen?

Als u een grijze container heeft kunt u geen toegang tot de verzamelcontainer restafval krijgen. Inwoners die hun rolcontainer op eigen terrein kunnen stallen, blijven deze gebruiken. Er zijn enkele uitzonderingen: bewoners zonder achteruitgang en enkele smalle straatjes waar de vuilniswagen niet veilig kan komen. Ook medisch afval kan een reden zijn om toegang te krijgen tot een verzamelcontainer restafval. In deze gevallen belt u met 0118 67 50 00.

Ik heb veel medisch afval. Wat nu?

Als u veel medisch afval heeft kunt u de gemeente vragen of u in aanmerking komt voor de regeling medisch huishoudelijk afval.

Wanneer ga ik betalen voor restafval?

U ontvangt de rekening met het vaste tarief voor 2023 en het variabele tarief van 2023 in februari. Het variabele tarief over 2024 betaalt u in 2025.

Meer informatie hierover leest u op de pagina tarieven afvalinzameling.

Hoe zit het met privacy?

In alle rolcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval en restafval zit een microchip, net als in de druppels waarmee inwoners ondergrondse containers openen. Alle huishoudens hebben zo’n druppel.

Deze microchips zijn gekoppeld aan een adres (zonder naam van een bewoner). Een scanner op de vuilniswagen registreert het aantal keren dat een rolcontainer wordt geleegd. Een scanner op de verzamelcontainer registreert hoe vaak een druppel de container opent. Hiermee volgt de gemeente de stortingen in de verschillende containers en krijgt zo meer zicht op het gebruik ervan. Met deze gegevens optimaliseert de gemeente de afvalinzameling. Het gaat dan om optelling en combinatie van de gegevens op het niveau van straten of wijken, maar niet op adres.

De informatie over stortingen in de containers voor restafval of het legen van de rolcontainers voor restafval wordt gekoppeld aan de hoofdbewoner. Dit doen we voor de berekening van het variabele tarief van de afvalstoffenheffing. We richten de systemen zo in dat deze gegevens zeven jaar bewaard worden (onder andere in verband met de mogelijkheid om bezwaar te maken).

Als wij vermoedens hebben van misbruik, dan kunnen wij de adresgegevens aan de gegevens van bewoners koppelen om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van misbruik. In zo’n geval kunnen wij ook het gebruik van de verschillende inzamelmiddelen combineren. Onder ernstig misbruik verstaan we het veroorzaken van ernstige vervuiling van grondstoffen of het (bewust of door ernstige nalatigheid) veroorzaken van een storing en/of het onrechtmatig verminderen van de kosten voor afvalverwijdering.

De gemeente mag persoonsgegevens verwerken voor onder andere voor:

 • het behalen van milieudoelstellingen
 • het optimaliseren van het afvalbeleid
 • het beheer van en controle op het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen
 • het in rekening brengen van kosten (de afvalstoffenheffing)

De gemeente mag niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken. Uw privacy wordt gewaarborgd.