De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Heeft u last van iets in de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente.

Direct melden (link naar externe website)

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het is ook mogelijk anoniem melding te doen.

Defecte straatverlichting melden

Wilt u een storing van de openbare verlichting doorgeven? Doe uw melding via het Meldpunt Openbare Verlichting.

Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak

Is er sprake van een gevaarlijke situatie of een spoedeisende zaak? Meld dit dan altijd telefonisch, tel. (0118) 67 50 00. Dan kan de gemeente zo snel mogelijk actie ondernemen.