Woo staat voor Wet open overheid. Met een Woo-verzoek vraagt u of de gemeente stukken over een bepaald onderwerp openbaar wil maken.

De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U mag een Woo-verzoek doen over alle publieke taken van de gemeente. Kijkt u eerst of de stukken al openbaar zijn.

Al openbaar?

Informatie opvragen

Is de informatie waar u naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Zet in het Woo-verzoek altijd:

  • dat het gaat om een Woo-verzoek
  • over welk publieke taken het gaat
  • om welke of wat voor soort documenten het gaat
  • over welke periode het gaat
  • uw contactgegevens

Uw Woo-verzoek richt u aan:

  • E-mail: info@middelburg.nl
  • Schriftelijk: Woo-loket gemeente Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg

Reactie

Hebben we uw Woo-verzoek ontvangen? Dan sturen we u een bevestiging. Als we nog vragen hebben over uw verzoek, nemen we contact op.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om een besluit op uw verzoek te nemen. Als het nodig is, kunnen we dit met maximaal 2 weken verlengen. Hier krijgt u dan een bericht van.