Wat is Diftar?

In de gemeente Middelburg hebben we enkele jaren geleden diftar ingevoerd. Diftar is een afkorting voor gedifferentieerde tarieven. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing is gesplitst in een vast tarief en een variabel tarief.

Het vaste bedrag is voor iedereen binnen de gemeente Middelburg gelijk. Het variabele tarief is afhankelijk van het aantal keer dat u restafval aanbiedt. Hoe minder vaak u restafval aanbiedt, hoe lager de variabele kosten zijn.

U betaalt alléén voor restafval per keer en niet naar het gewicht van het afval. Het aanbieden van ander afval zoals GFT, PMD, papier, glas en textiel is kosteloos. Verdere uitleg hierover en tarieven vindt u op de pagina tarieven afvalinzameling en in de digitale afvalwijzer.