"Ik werk in totaal al 27 jaar bij de gemeente Middelburg, waarvan 18 jaar als juridisch adviseur op het gebied van de fysieke leefomgeving, 6 jaar als adviseur Openbare Orde en Veiligheid en nu 3 jaar als juridisch adviseur. Ik heb eigenlijk nooit overwogen elders te gaan werken, omdat elke functie mij dagelijks genoeg uitdagingen bood en de gemeente Middelburg me daarnaast altijd de kans heeft gegeven en nog steeds geeft om mij door te ontwikkelen.

Sinds september 2022 mag ik mijzelf senior adviseur noemen van het cluster Juridisch bij de afdeling Wijk en Bestuur. Openheid, vertrouwen, commitment en taakvolwassenheid (= ook hulp durven vragen als iets niet lukt) staan bij mij maar ook bij het cluster hoog in het vaandel."

Rutger, senior juridisch adviseur

Collega's vertellen

  • Annet

    Programmamanager klimaat, energie en circulariteit

  • Angelo

    Civiel technisch medewerker

  • Ruth

    Juridisch medewerker verzekeringen en aansprakelijkstellingen