Rondom Sint Laurens

Sint Laurens is een dorp in de gemeente Middelburg. Het dorp telt zo’n 1.000 inwoners en grenst aan de stad Middelburg. Er wordt gewerkt aan plannen om in en rond Sint Laurens nieuwe woningen te realiseren.

  • Aantal woningen: fase 1: 56 woningen
  • Type woningen: diverse woningtypen en vrije bouwkavels
  • Huidige fase: In verkoop
  • Planning verkoop: 2022

Over Rondom Sint Laurens

Het dorp Sint Laurens ligt net ten noorden van Middelburg. Historische lintbebouwing aan de Noordweg verbindt het dorp met Middelburg. Rondom het dorp is uitbreiding met nieuwbouwwoningen voorzien, waarvoor een plan is gemaakt. Ook is een besluit genomen over de fasering. Fase 1 gaat voornamelijk om woningen aan de zuidwestkant van het dorp, aangevuld met enkele vrije kavels aan de noordkant, langs de Wilgenhoekweg.

Het vastgestelde bestemmingsplan voor fase 1 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl door in te zoomen op de locatie. Onder downloads is het volledige stedenbouwkundig plan voor Sint Laurens te bekijken, met daarop tevens aangegeven wat daarvan in fase 1 zal worden uitgevoerd. Hier is ook het inmiddels vastgestelde beeldkwaliteitsplan geplaatst.

Aantal en type bouwkavels

In het bestemmingsplan voor de eerste fase zijn 56 woningen mogelijk gemaakt. Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. We voorzien hier een mix van woningtypen, waaronder ook huurwoningen, tweekappers, levensloopbestendige woningen en vrije bouwkavels. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan. Voor de projectmatig te realiseren woningen gaat VG-D Vastgoedontwikkeling aan de slag.

Het programma van de volgende fases hangt mede af van de ontwikkelingen in fase 1.

In samenwerking met enkele initiatiefnemers is gekeken of een aantal tiny houses geplaatst kan worden op een locatie ten noorden van het dorp. Deze locatie is inmiddels in gebruik genomen.

In het zuidelijke plandeel zijn 11 patiowoningen van Woongoed gerealiseerd. Het verhuurproces is inmiddels gestart.

Planning

Het bestemmingsplan voor fase 1 is in maart 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In mei 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Het bouwrijp maken voor fase 1 is afgerond.

Start verkoop 6 vrije kavels

Op 15 december 2022 is gestart met de verkoop van 6 vrije kavels in het noordelijk deel van Sint Laurens. De kavels die nog beschikbaar zijn ziet u in de status optie tekening. Informatie vindt u onderaan de pagina onder ‘Lees verder’.

Inschrijfformulieren dient u te mailen naar info@middelburg.nl. Nieuwe inschrijvingen worden aan de wachtlijst toegevoegd. Het inschrijfformulier kunt u eveneens onderaan deze pagina downloaden. Hier treft u ook alle overige verkoop informatie aan w.o. de kavelpaspoorten, kavelprijzen en het beeldkwaliteitsplan.

Duurzaam bouwen

Middelburg wil in 2050 een energie- en klimaatneutrale gemeente zijn. Hiervoor willen we duurzaam en toekomstbestendig bouwen stimuleren. Lees meer over duurzaam en toekomstbestendig bouwen.

Interesse?

Heeft u interesse en wilt u meer weten over het plan? Neem dan contact op met Jannita Dingemanse-Beunder via 0118 67 53 79 of j.dingemanse@middelburg.nl.

Voor meer verkoopinformatie over de status van de vrije bouwkavels kunt u contact opnemen met Onno van de Velde: o.van.de.velde@middelburg.nl tel: 0118 67 54 62.

Voor de projectmatige woningen in fase 1 kunt u zich als belangstellende melden bij VG-D Vastgoedontwikkeling.

Project op de kaart

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Project op de kaart

Tekstversie

Rondom Sint Laurens

Locatie

Aan de Wilgenhoekweg komen zes wat grotere vrije kavels. In het gebied ten zuidwesten van het dorp worden maximaal 48 woningen mogelijk gemaakt. Ook is een particulier initiatief aan de Wilgenhoekweg meegenomen in het plan.