Als er bij jou thuis nare dingen gebeuren kun jij je behoorlijk onveilig voelen. Het kan zijn dat er bij jou thuis bijvoorbeeld wordt gescholden, geschopt en geslagen. Misschien word je zelf door je partner of iemand anders mishandeld of verwaarloosd. Of word je als kind door je ouders onder druk gezet of word je gedwongen seksuele dingen te doen. Maar het kan ook zijn dat jij ziet dat deze nare dingen bij iemand anders gebeuren. Bij andere gezinsleden bijvoorbeeld. Of dat je getuige bent van het feit dat iemand anders bij jou thuis hiervan slachtoffer is.

Blijf er niet alleen mee rondlopen en zoek hulp!

Wat kun je zelf doen?

Erover praten

Erover praten kan je enorm helpen. Het is fijn om met iemand te kunnen praten, misschien kun je iemand in je omgeving in vertrouwen nemen. Een familielid, een vriend of vriendin, of je docent, college of je trainer bijvoorbeeld. Je kunt je situatie ook bespreken met je huisarts.

Weerbaarheidstraining

Heb jij te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of geweld? In je relatie of ergens anders?

Met weerbaarheidstrainingen leer je hoe je intimidatie, geweld en ander gedrag dat te ver gaat, eerder kunt herkennen. Ook leer je welke stappen je kunt zetten om dit te stoppen. Zo vergroot je je weerbaarheid stapje voor stapje en word je weer de baas over je eigen leven.

Bij wie kun je terecht?

Spoed

Bel 112 als iedere seconde telt.

Noodsignaal afgeven

Je kunt ook bij de apotheek een noodsignaal afgeven via het codewoord masker 19. Zeg dit codewoord tegen een medewerker, of geef het op een briefje. Ook bij bezorgers van medicatie kun je dit noodsignaal afgeven.

Luisterlijn bellen

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Of bel direct met de luisterlijn Middelburg: 088 0767 000.

Kindertelefoon

Met de Kindertelefoon kun je over alles praten. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten.

Meldpunt: Veilig thuis

Bij (vermoeden van) kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, 0800-2000. Dit is het nummer van Veilig Thuis, meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan hier terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is 24/7 bereikbaar.
U wordt doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio. Heeft u het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Ook dat mag u (anoniem) melden bij Veilig Thuis. Bij directe nood in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld, bel 112.

Veilige opvang

Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn en een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie.

Medische hulp

Bel 112 bij acute spoedeisende hulp.

Bel uw huisarts of de huisartsenpost bij medische hulp. In de avonduren en het weekend wordt u verwezen naar de dienstdoende arts of huisartsenpost. Kijk ook op de website van uw huisarts.

De Crisisdienst GGZ is via de huisarts te bereiken. De crisisdienst biedt hulp aan mensen met ernstige (acute) psychiatrische problemen. Bij een psychiatrische ziekte (bijvoorbeeld een psychose of depressie), bij een dreigende zelfmoord of door ernstige problemen zoals bijvoorbeeld scheiding of mishandeling. De crisisdienst is altijd beschikbaar. U kunt zich niet zelf direct aanmelden. Alleen erkende verwijzers (in de meeste gevallen de huisarts) kunnen via een hen bekend geheim telefoonnummer patiënten verwijzen naar de crisisdienst. Hebt u te maken met een dergelijke crisis? Neem dan contact op met de huisarts.