Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn de meest voorkomende vormen van geweld. Je bent dus niet de enige die dit overkomt, veroorzaakt of die er getuige van is.

Blijf er niet alleen mee rondlopen en zoek hulp.

Wat kun je zelf doen?

Erover praten

Erover praten kan je enorm helpen. Het is fijn om met iemand te kunnen praten, misschien kun je iemand in je omgeving in vertrouwen nemen. Een familielid, een vriend of vriendin, of je docent, college of je trainer bijvoorbeeld. Je kunt je situatie ook bespreken met je huisarts.

Weerbaarheidstraining

Heb jij te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag of geweld? In je relatie of ergens anders?

Met weerbaarheidstrainingen leer je hoe je intimidatie, geweld en ander gedrag dat te ver gaat, eerder kunt herkennen. Ook leer je welke stappen je kunt zetten om dit te stoppen. Zo vergroot jij je weerbaarheid stapje voor stapje en word je weer de baas over je eigen leven.

Time-out

Time-out inlassen als de spanning oploopt thuis.

Nazorg

Heb je in het verleden te maken gehad met huiselijk geweld of mishandeling? Het lijkt soms een goede oplossing om het weg te stoppen en er niet meer aan te denken. Je kunt er echter ook na een (lange) tijd last van blijven houden. Het is goed om hiervoor hulp te zoeken. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts, die je dan verwijst naar bijvoorbeeld een psycholoog, voor de juiste zorg. Juist nazorg is heel belangrijk voor je herstel. Anders blijft het je leven (onbewust) beïnvloeden.

Bij wie kun je terecht?

Spoed

Bel 112 als iedere seconde telt.

Noodsignaal afgeven

Je kunt ook bij de apotheek een noodsignaal afgeven via het codewoord masker 19. Zeg dit codewoord tegen een medewerker, of geef het op een briefje. Ook bij bezorgers van medicatie kun je dit noodsignaal afgeven.

Meldpunt: Veilig thuis

Bij (vermoeden van) kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling, 0800-2000. Dit is het nummer van Veilig Thuis, meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan hier terecht met zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling. Veilig Thuis is het aanspreekpunt voor acute situaties, crisisinterventies en voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid en is 24/7 bereikbaar. Heb je het vermoeden dat iemand in je omgeving wordt mishandeld? Ook dat mag je (anoniem) melden bij Veilig Thuis. Bij directe nood in geval van kindermishandeling of huiselijk geweld, bel 112.

Veilige opvang

Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn en een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie.

Seksueel geweld

Heb je kortgeleden een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt? Heb je direct hulp nodig, twijfel je of heb je vragen? Dan kun je altijd gratis met CentrumSeksueelGeweld bellen (0800-0188) of chatten via de website. Zij zijn 24/7 telefonisch bereikbaar.

Bel uw huisarts als u letsel hebt opgelopen

Als u medische hulp nodig hebt, belt u de huisarts. In de avonduren en het weekend wordt u verwezen naar de dienstdoende arts of huisartsenpost. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van uw huisarts. U kunt de arts ook in vertrouwen nemen over uw situatie.

Luisterlijn bellen

Hebt u behoefte aan een vertrouwelijk gesprek of een luisterend oor? Dan kunt u anoniem contact opnemen met de Luisterlijn. U kunt hen 24/7 bereiken via telefoon (088-0767000), mail (ehulp@deluisterlijn.nl) of chat via de website.

Kindertelefoon

Ben je jonger dan 18 en wil je graag met iemand praten die je begrijpt? Die naar je wil luisteren, ook als het gaat over nare dingen die thuis of ergens anders gebeuren? Met de Kindertelefoon kun je over alles praten. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten.