Een overzicht van de 29 gemeenteraadsleden, inclusief hun contactgegevens en openbare betrekkingen.

CDA

Het CDA heeft drie zetels in de gemeenteraad.CDA Middelburg

ChristenUnie

De ChristenUnie heeft drie zetels in de gemeenteraad.ChristenUnie Middelburg

SP

De SP heeft twee zetels in de gemeenteraadSP Middelburg

Fractie Onderdijk

Voorzitter

De gemeenteraad wordt voorgezeten door de burgemeester van de gemeente Middelburg.

Raadsgriffier

De griffier adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden.