Uitleg over en contactgegevens van de commissie Ruimte. Bekijk agenda’s en achterliggende stukken in het raadsinformatiesysteem.

Agenda's en vergaderstukken commissie Ruimte(externe link)

De commissie Ruimte adviseert de gemeenteraad over:

  • Wonen en volkshuisvesting
  • Ruimtelijke ordening
  • Economische zaken
  • Recreatie en toerisme
  • Groenbeheer
  • Reiniging
  • Verkeer
  • Infrastructuur
  • Milieu

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie.

Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad. De commissie kent een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Voorzitter van de commissie Ruimte: Wim Kant. Plaatsvervangend voorzitter: Sylvestro Lorello.

Griffiemedewerkers Kate Schaap, tel. 0118 67 57 81 en Karin de Reuver, tel. 0118 67 57 88. Per e-mail bereikbaar via griffie@middelburg.nl.