Uitleg over en contactgegevens van de commissie Maatschappelijke Zaken. Bekijk agenda’s en achterliggende stukken in het raadsinformatiesysteem.

Agenda's en vergaderstukken commissie Maatschappelijke Zaken(externe link)

De commissie Maatschappelijke Zaken adviseert de raad over:

  • Sociaal domein
  • Onderwijs
  • Volksgezondheid
  • Cultuur
  • Sport

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie. Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad. De commissie kent een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Voorzitter van de commissie Maatschappelijke Zaken: Petra de Ruiter. Plaatsvervangend voorzitter: Jesse Aarnoutse.

Griffiemedewerkers Kate Schaap, tel. 0118 67 57 81 en Karin de Reuver, tel. 0118 67 57 88. Per e-mail bereikbaar via griffie@middelburg.nl.