Uitleg over en contactgegevens van de commissie Algemeen Bestuur.

De commissie Algemeen Bestuur adviseert de raad over:

  • algemene bestuurszaken
  • democratisering
  • openbare orde en integraal veiligheidsbeleid
  • internationale samenwerking
  • overleg middelgrote gemeenten
  • financiën
  • personeel, organisatie en automatisering.

De commissie is ingesteld door de gemeenteraad. Raadsleden zijn zelf voorzitter van een commissie. Burgemeester en wethouders worden zo nodig door de voorzitter van de commissie uitgenodigd de vergadering bij te wonen. De samenstelling van de leden van de commissie is een evenwichtige vertegenwoordiging van de partijen in de raad. De commissie kent een wisselende samenstelling. Per fractie mogen maximaal drie raadsleden en fractieassistenten deelnemen aan een vergadering.

Voorzitter van de commissie Algemeen Bestuur: de heer ir. M. (Marc) Overbeeke (SGP)

Griffiemedewerkers Kate Schaap, tel. (0118) 67 57 81 en Karin de Reuver, tel. (0118) 67 57 88. Per e-mail bereikbaar via griffie@middelburg.nl.

Vergaderstukken

In ons Raadsinformatiesysteem kunt u eenvoudig de agenda's en achterliggende stukken van de gemeenteraads- en commissievergaderingen raadplegen.

Ga naar het Raadsinformatiesysteem