De gemeente Middelburg wil graag dat u comfortabel, veilig en met plezier in uw huidige woning kunt blijven wonen, ook als u een dagje ouder wordt of te maken krijgt met gezondheidsproblemen. De Blijverslening is voor u bedoeld als u een eigenaar-bewoner bent van 55 jaar of ouder, met een zorgvraag die een aanpassing van de woning vereist of als u uw woning levensloopbestendig wilt maken.

Tegen een gunstige rente en voorwaarden kunt een lening afsluiten voor aanpassingen in uw woning. De Blijverslening is een hypothecaire lening. De Blijverslening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. De hoogte van het door u te lenen bedrag hangt af van de aanpassingen die uw wilt doen. Ook kan de waarde van uw woning van belang zijn. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten bepaalt de hoogte van de rente.

Hoe werkt de Blijverslening?

Het bedrag dat u leent wordt ondergebracht in een bouwkrediet. De declaraties van bedrijven die uw project uitvoeren dient u in bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente betaalt Stimuleringsfonds Volkshuisvesting de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit. Het bouwkrediet stopt zodra uw project klaar is. De gehele procedure kunt u lezen in de Verordening Blijverslening Middelburg.

Waarom verbouwen?

Er zijn allerlei redenen om te verbouwen. Misschien wilt u op termijn beneden kunnen slapen of wilt u er zeker van zijn dat u niet valt in uw badkamer. Ook de integratie van domotica, dat zijn elektronische toepassingen in de woning, is tegenwoordig een reden om uw huis eens grondig aan te pakken. Als u in uw huidige woning kritisch om u heen kijkt, ziet u waarschijnlijk allerlei zaken die aangepakt kunnen worden. De Blijverslening is een financieel steuntje in de rug waarmee u kunt zorgen dat uw huis klaar is voor de toekomst: van domotica tot aanpassingen in de badkamer. In de overzichtslijst bouwkundige en domotica aanpassingen Blijverslening kunt u lezen welke aanpassingen in aanmerking komen.

Voorwaarden

In de verordening Blijverslening Middelburg is vastgelegd voor wie, voor welke bouwkundige en domotica aanpassingen en onder welke voorwaarden de Blijverslening beschikbaar is. De voorwaarden vindt u in de bijlage Verordening Blijverslening Middelburg.

Aanvraag

U vraagt de blijverslening per e-mail aan via Marleen de Voogd, m.de.voogd@middelburg.nl. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marleen de Voogd, tel. 0118 67 56 82.