Als u (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig heeft kunt u om in uw levensonderhoud te voorzien via Orionis Walcheren een bijstandsuitkering aanvragen.

Direct naar Orionis Walcheren(externe link)

Werk gaat boven uitkering, maar lukt het u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

Hoe komt u aan werk (re-integratie)? Hoe komt u aan een bijstandsuitkering? Daarvoor kunt u terecht bij Orionis Walcheren(externe link). Of bel met Orionis op 0118 43 27 00. Heeft u een uitkering? Belt u dan naar uw klantmanager.

Orionis Walcheren voert ook andere wetten uit, zoals de IOAW, IOAZ en Bbz.