Het lukt u niet om met werk in een inkomen te voorzien? Of uw inkomen is te laag of u ontvangt geen andere uitkering? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet.

Werk gaat boven uitkering, maar het kan dat u (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig heeft. Om in uw levensonderhoud te voorzien, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Direct naar Orionis Walcheren

Hoe komt u aan werk (re-integratie)? Hoe komt u aan een bijstandsuitkering? Daarvoor kunt u terecht bij Orionis Walcheren. Of bel met Orionis op 0118 432 700. Heeft u een uitkering? Belt u dan naar uw klantmanager.

Orionis Walcheren voert ook andere wetten uit, zoals de IOAW, IOAZ en BBZ.