Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en IOAZ

De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan tachtig procent) bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind heeft dat jonger is dan twaalf jaar.

Bedragen

De bruto IOAZ- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag) leest u op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

 1. Of u behoort tot de rechthebbenden;
 2. Of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt;
 3. Of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV Werkbedrijf);
 4. Of er werk voor u te vinden is;
 5. Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt;
 6. Het inkomen van uw partner.

U neemt mee

 1. Identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van u en eventueel uw partner;
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofinummers) van u en eventueel uw partner;
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken;
 5. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 6. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 7. Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste drie maanden, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 8. Bewijzen van uw arbeidsverleden;
 9. Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen;
 10. Eventueel een echtscheidingsvonnis;
 11. De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren;
 12. Berekend vermogen (indien bekend);
 13. Berekende schuld;
 14. Andere vermogensgegevens.

Besluitvorming

De hele procedure mag maximaal 13 weken duren (met een vooraf aangekondigde maximale verlenging van 13 weken), gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Vragen

Voor meer informatie over IOAZ kunt u contact opnemen met de gemeente, of kijk op de website van de Rijksoverheid.