Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen en IOAZ

De IOAZ geldt in principe niet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een toeslag op grond van de Toeslagenwet.

U kunt alleen nog recht hebben op een IOAZ-uitkering als u:

 • gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan tachtig procent) bent;
 • op 28 december 2005 al een IOAZ-uitkering ontving;
 • geen recht heeft op een toeslag via de Toeslagenwet omdat u een partner heeft die na 31 december 1971 is geboren;
 • geen kind heeft dat jonger is dan twaalf jaar.

Bedragen IOAZ-uitkering

De bruto IOAZ- bedragen per maand (inclusief 8% vakantietoeslag) leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Aanvraag IOAZ-uitkering

Uw aanvraag dient u in bij de gemeente. Aan de hand van de door u ingeleverde formulieren en bewijsstukken beoordeelt de gemeente of u recht heeft op een IOAZ-uitkering.

Deze beoordeling bestaat uit onderzoek en advisering. De gemeente bekijkt:

 1. Of u behoort tot de rechthebbenden;
 2. Of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt;
 3. Of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld de bedrijfsvereniging (UWV Werkbedrijf);
 4. Of er werk voor u te vinden is;
 5. Hoe hoog de financiële ondersteuning wordt;
 6. Het inkomen van uw partner.

U neemt mee:

 1. Identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument) van u en eventueel uw partner;
 2. Bewijs burgerservicenummers (voorheen: sofinummers) van u en eventueel uw partner;
 3. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
 4. Een volledig ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier, voorzien van de benodigde originele bewijsstukken;
 5. Bewijzen van uw inkomen, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 6. Bewijzen van uw schulden, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 7. Bankafschriften van uw lopende rekeningen over de laatste drie maanden, ook van uw eventuele partner en kinderen;
 8. Bewijzen van uw arbeidsverleden;
 9. Eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen;
 10. Eventueel een echtscheidingsvonnis;
 11. De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren;
 12. Berekend vermogen (indien bekend);
 13. Berekende schuld;
 14. Andere vermogensgegevens.

Besluitvorming aanvraag IOAZ-uitkering

De hele procedure mag maximaal 13 weken duren (met een vooraf aangekondigde maximale verlenging van 13 weken), gerekend vanaf de datum van aanvraag en ontvangst van alle gevraagde gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Vragen IOAZ-uitkering

Voor meer informatie over IOAZ kunt u contact opnemen met de gemeente, of kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link).