Afvalpakket voor nieuwe inwoners

Iedere inwoner van de gemeente Middelburg heeft een pakket met informatie over afval scheiden in de bus gehad. In het pakket vindt u onder andere het Afval ABC met voorbeelden welk afval bij welke soort afvalstroom hoort, er zitten PMD-zakken in en informatie over de tarieven.

Geen afvalpakket ontvangen? Geen probleem!

Stuur een mailtje naar diftar@middelburg.nl met daarin je naam en adresgegevens. Dan sturen we je een pakket toe.

Wat is PMD?

PMD betekent Plastic- en Metalenverpakkingen en Drinkpakken. Via het afval ABC dat in het toegestuurde pakketje zat, hopen we (nog) duidelijker te maken wat er wel en niet bij mag. PMD gaat alleen over lege verpakkingen. Als u dat in de gaten houdt kan er eigenlijk niets mis gaan.

Wat mag er nu wel en niet bij het PMD?

Als je onderstaande drie vragen met ‘ja’ beantwoordt, hoort het bij het PMD-afval:

  • Is het een verpakking van plastic, metaal of een drinkpak?
  • Is het leeg?
  • Komt het uit de keuken of badkamer?

Voor alle zekerheid: etensresten, hard plastic (zoals speelgoed), piepschuim, luiers, textiel, medisch afval, verfblikken en tuinafval horen niet bij het PMD.

Via het afval ABC dat in het toegestuurde pakketje zat hopen we (nog) duidelijker te maken wat er wel en niet bij mag.

Je kunt ook gebruik maken van de digitale inzamelwijzer op Afvalwijzer of de App downloaden. Hier kun je eenvoudig opzoeken in welke bak het afval mag.

Mag zwart plastic nu wel of niet bij het PMD?

Hier is veel onduidelijkheid over. Producenten gebruiken steeds vaker een andere inkt om producten zwart te kleuren, die hierdoor wel door infraroodscheiders herkend wordt. Daarom lukt het steeds beter om dit te sorteren. Niet bij het restafval dus, maar – ongeacht de kleur – gewoon in de PMD-zak. https://www.nedvang.nl/feit-of-fabel/ook-zwart-plastic-kan-worden-gerecycled.

Overigens worden zwarte plantenpotjes niet gezien als verpakking en mogen dus niet bij het PMD.

Waarom doorzichtige zakken gebruiken voor PMD?

Als je plastic zakken gebruikt voor de inzameling van Plastic- en Metalenverpakkingen en Drinkpakken (PMD) moeten deze doorzichtig zijn.

Op de overslaglocatie waar al het ingezamelde PMD terecht komt, wordt namelijk beoordeeld of er niet te veel vervuiling in zit. Als dit in de zwarte plastic zakken zit, kan deze controle niet gebeuren en kan het onterecht afgekeurd worden.

PMD mag je in iedere doorzichtige plastic zak of tas aanbieden. Je kunt hiervoor ook gebruikte plastic zakken gebruiken, zoals broodzakken en dergelijke. Hergebruik is beter voor het milieu.

Waar kan ik doorzichtige zakken kopen?

We hebben supermarkten gevraagd om doorzichtige plastic afvalzakken in het assortiment op te nemen. Een supermarkt bepaalt namelijk zelf het assortiment.

Voor zover wij weten hebben de meeste supermarkten doorzichtige zakken inmiddels in het assortiment. Het kan wel zijn dat ze dan tijdelijk op zijn.

Overigens mag je het plastic afval in iedere doorzichtige plastic zak of tas aanbieden. Je kunt hiervoor ook andere gebruikte plastic zakken gebruiken.

Ik heb geen afvalpakket gekregen, hoe kan ik deze alsnog krijgen?

Iedere inwoner van de gemeente Middelburg krijgt halverwege januari een pakket met informatie over afval scheiden in de bus. In het pakket vind je onder andere het Afval ABC met voorbeelden welk afval bij welke soort afvalstroom hoort, er zitten PMD-zakken in en informatie over de tarieven.

Geen afvalpakket ontvangen? Geen probleem!

Stuur een mailtje naar diftar@middelburg.nl met daarin je naam en adresgegevens. Dan sturen we je een pakket toe.

Waarom kan ik geen kleinere rolcontainer voor restafval krijgen?

Het ruilen van een grote rolcontainer restafval naar een kleinere is al enkele jaren niet mogelijk; we geven geen rolcontainers van 140 liter meer uit en kopen deze niet in. Het vasthouden aan rolcontainers van 240 liter als standaardmaat (afgezien van maatwerkoplossingen) is besloten, omdat:

  • 240 liter rolcontainers ledigen beter, het afval komt er gemakkelijker uit en de grabber van de inzamelauto kan ze beter opnemen (vallen er minder gemakkelijk uit).
  • We denken na over de wijze van inzameling. 240 liter rolcontainers zijn voor meerdere inzameloplossingen de beste maat (ook geschikt voor het inzamelen van volumineus PMD afval en voor inzamelen met een lagere inzamelfrequenties bijvoorbeeld 1 keer per 4 weken).
  • Door de grotere inhoud is minder vaak ledigen nodig. Dit is voor alle inwoners op gemeentelijke niveau goedkoper.

Waarom is het vaste tarief tussen een éénpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden zo klein?

Het verschil in de tarieven tussen één- en een meerpersoonshuishouden zit niet alleen in het vaste tarief maar ook in de variabele kosten, dus het aantal keer dat er afval aangeboden wordt. Hoe vaker dit aangeboden wordt, hoe hoger de variabele kosten en daarmee ook de totale kosten. Een éénpersoonshuishouden zal in de regel minder vaak afval aanbieden en hierdoor ook minder kosten hebben voor de afvalstoffenheffing.

Kan ik zien hoe vaak ik restafval heb aangeboden?

De aanbiedingen restafval zijn voor inwoners van Middelburg achter DigiD zichtbaar op de website van de gemeentebelastingen.

We proberen dit regelmatig te actualiseren dus het kan zijn dat de laatste aanbiedingen nog niet zijn verwerkt.

Hoe worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld?

Gemeenten mogen niet verdienen op de afvalstoffenheffing. Dat is bij wet geregeld. Middelburg heeft gekozen voor een kostendekkende afvalstoffenheffing. Dit betekent dat er gemiddeld genomen totaal nooit te veel of te weinig wordt betaald door inwoners voor de afvalinzameling.

De tarieven en de tariefstructuur worden door de gemeenteraad vastgesteld. De laatste jaren is de vaststelling hiervan in het najaar zodat er voldoende tijd is om hierover te communiceren.

Hoe kan ik een melding maken?

Meldingen openbare ruimte, graag melden via Melding openbare ruimte. Dit kunnen meldingen zijn voor een volle of defecte verzamelcontainer, maar ook voor bijplaatsingen of zwerfafval kunt u hier terecht.