Aanleveren muziek, beeld en presentatie voor uitvaart

U kunt muziek, beeld of een PowerPointpresentatie bij ons aanleveren voor de uitvaartdienst. Hieronder geven wij aan hoe u dat kunt aanleveren.

Tijdstip van aanleveren

Muziek, beeld of PowerPointpresentatie kan tot maximaal 24 uur voor aanvang van de dienst aangeleverd worden. Als we het later binnenkrijgen, zijn we niet altijd in staat het nog te verwerken en te testen. Dan kunnen we ook niet garant staan voor de kwaliteit. Alles wat we afspelen moet namelijk getest en soms aangepast worden. Doordat iedereen met verschillende (versies van) software werkt, kunnen er anders storende afwijkingen ontstaan in de presentatie.

Aanleveren muziek

U kunt muziek op CD, via iTunes of in MP3-formaat met ons delen. Wij mogen niet met Spotify of YouTube werken vanwege de rechten.

Wij kunnen ook nummers in iTunes voor u opzoeken, maar vaak staan er meer uitvoeringen van een nummer in de bibliotheek. Stemt u daarom goed met ons af welke uitvoering u wenst. U kunt daarvoor contact met ons opnemen of op afspraak bij ons langskomen. Als dat geen optie is, raden we u aan de muziek compleet aan te leveren in MP3-formaat. Ook klassieke muziek graag in MP3-formaat aanleveren.

Filmpjes

Filmpjes kunt u alleen in MP4-formaat met ons delen. Daarbij graag aangeven wanneer u wilt dat wij het filmpje tonen.

Foto’s

Foto’s kunt u als JPG, JPEG of TIFF bestand met ons delen. Daarbij graag aangeven wanneer u wilt dat wij de foto tonen. In geval van meer foto’s ook aangeven in welke volgorde ze getoond moeten worden als u daarbij een voorkeur heeft.

PowerPointpresentatie

De PowerPointpresentatie graag compleet aanleveren, inclusief foto’s en eventueel muziek eronder en passend ingesteld op tijd.

Wij vragen u daarbij een duidelijke omschrijving te geven van uw wensen. Denk daarbij aan opties zoals het wel of niet doorlopend afspelen van de presentatie, de volgorde van de sheets of onder welke muziek of op welk moment tijdens de dienst u de presentatie wilt laten zien.

Als u beeld en muziek samen wilt tonen, geeft u dan duidelijk aan welke beelden u bij welke muziek wilt tonen. Hou daarbij een minimum aan van 5 seconden per foto.

Voor het goed zetten, controleren en afspelen van een PowerPointpresentatie of het geheel opmaken van een presentatie, rekenen wij kosten. Zie hiervoor het overzicht van onze tarieven.

Adres en afstemmen van de presentatie

Beeld, muziek en presentatie kunt u sturen naar muziekkamer@crematoriummiddelburg.nl. Als het formaat te groot is om te e-mailen, kunt u het ook via WeTransfer met ons delen. Op afspraak kunt u ook een USB stick bij ons afleveren waar alles op staat.

Als u graag met ons af wilt stemmen, stuurt u dan uw contactgegevens naar hetzelfde e-mailadres of maak een (bel)afspraak met de aulamedewerker via de administratie op 0118 67 53 03 (tussen 9.00 en 16.00 uur).