Er komt geen warmtenet in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Het onderzoek om industriële warmte die over is te gebruiken voor het verwarmen van 900 huizen is november 2023 afgerond. De conclusie is dat de aanleg van dit warmtenet veel te duur is. Voor aansluiting op het warmtenet kan geen aantrekkelijk aanbod worden gedaan aan de huurders en huiseigenaren.

De kosten zijn te hoog

De kosten voor het aanleggen van het warmtenet zijn veel hoger dan verwacht. Na de aanleg van het warmtenet zijn er ook nog kosten voor het onderhoud. De prijzen van materialen, arbeid en de rente zijn flink gestegen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de technische ruimtes voor de installaties 2,5 keer zo duur geworden. Deze installaties maken warmte op het moment dat er te weinig aanbod van restwarmte is, of restwarmte van een te lage temperatuur.

Historie

Onderzoek naar dit warmtenet kent al een lange historie. Vanaf 2018 proberen de projectpartners een sluitende businesscase voor het ingewikkelde project te realiseren. Nadat dit eerst in 2020 niet mogelijk bleek is de haalbaarheidsstudie met nieuwe uitgangspunten toch weer opgepakt. Eind 2022 hebben de partners een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De partners zijn Zeeuwind, NetVerder (onderdeel van de Stedin Groep), Synthomer (voorheen Eastman), Woongoed en gemeente Middelburg.

Alle huizen aardgasvrij

De samenwerking stopt nu. De gemeente Middelburg informeert het Ministerie van BZK. Het ministerie heeft voor dit onderzoek en voor het project subsidie gegeven (Programma Aardgasvrije Wijken). Het niet doorgaan van het warmtenet is een tegenvaller maar verandert niets aan het feit dat alle huizen in Middelburg aardgasvrij moeten worden. Inwoners kunnen daar zelf al kleine of grotere stappen in zetten en de gemeente en het Rijk helpen daarbij. Kijk daarvoor eens op www.duurzaambouwloket.nl(externe link). Het college gaat zich in overleg met het Ministerie en de gemeenteraad beraden of de subsidiegelden op een andere manier kunnen bijdragen aan het aardgasvrij maken van woningen.   

Informatiebijeenkomst

Inwoners uit het plangebied zijn maandagavond 4 december welkom in Hof Mondriaan waar ze van 19.00 tot 20.30 uur een toelichting krijgen en vragen kunnen stellen.

Wat is het plangebied voor het warmtenet?

Kijk op deze kaart om te bepalen of uw woning of appartement in het ingekleurde plangebied ligt.

Kaart van het plangebied warmtenet Dauwendaele. Het plangebied wordt begrensd door de Torenweg, Overloper, Buitenhove, Wijdaudwarsstraat 2, Wijdaustraat, Hooge Meestraat, Zwerfruststraat en de Kruitmolenlaan.

Wat is het warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen.

Lees verder voor algemene informatie over warmtenetten(externe link).

Waarom gaat het warmtenet niet door?

In november 2023 is het onderzoek naar het warmtenet gestopt. Het warmtenet is te duur. Er kan de bewoners van het plangebied geen aantrekkelijk aanbod gedaan worden.

Waardoor is het warmtenet zoveel duurder geworden?

De prijzen van materiaal, arbeid en de rente zijn flink gestegen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de technische ruimtes voor de installaties 2,5 keer zo duur geworden. Deze installaties maken warmte op het moment dat er te weinig aanbod van restwarmte is, of als er restwarmte van een te lage temperatuur wordt aangevoerd.

Ik ben huurder van een woning in het plangebied. Wat betekent dit voor mij?

Het plan voor een warmtenet gaat niet door. Dit betekent ook dat uw huurwoning niet wordt aangesloten op een warmtenet. U blijft gewoon gebruik maken van uw huidige manier van verwarming.

Ik ben woningeigenaar en woon in het plangebied. Wat betekent dit voor mij?

Het plan voor een warmtenet gaat niet door. Dit betekent ook dat uw woning niet wordt aangesloten op een warmtenet. Ook uw huis zal de komende jaren aardgasvrij moeten worden. U kunt hiervoor zelf al stappen nemen, kijk eens op www.duurzaambouwloket.nl(externe link).

Ik wil meer uitleg en ik heb vragen.

Kom op maandag 4 december om 19.00 uur naar Hof Mondriaan (Vrijlandstraat 28, Middelburg). We geven dan een toelichting en u kunt vragen stellen.

Wordt de bestrating nu vernieuwd?

Het verbeteren van de bestrating moest wachten op de aanleg van het warmtenet. Nu dit niet doorgaat probeert de gemeente deze werkzaamheden in de planning naar voren te halen. Daarvoor gaan we in overleg met DNWG, die binnen enkele jaren bij veel straten in dit gebied ondergrondse leidingen moet vernieuwen. De gemeente houdt u op de hoogte van werkzaamheden aan de bestrating via huis-aan-huisblad De Bode en via berichten op social media. Bij werkzaamheden voor uw deur krijgt u ook persoonlijk bericht. 

Wat gebeurt er met de subsidie van het Rijk die nu niet besteed wordt aan de aanleg van het warmtenet?

We verwachten dat de gemeente dit geld mag besteden aan een ander project dat helpt om huizen aardgasvrij te maken. Hiervoor gaat de gemeente eerst een plan maken.

Ik heb een hele hoge energierekening, wat kan ik daaraan doen?

Kijk op milieucentraal.nl(externe link). Zoek op wanneer uw energiecontract afloopt. U kunt dan vergelijken welke (bij voorkeur duurzame) energieleverancier u het goedkoopste contract aanbiedt.