U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Dit regelt u bij de gemeente.

Afspraak maken legalisatie

U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.

Kosten waarmerken kopie van document

De kosten voor het waarmerken van een kopie van een document zijn in 2024 € 3,40.

Aanvraag waarmerken kopie van document

U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

De gemeente waarmerkt de kopie van het document direct. U kunt het meteen meenemen.

U neemt mee:

  • Het originele document.
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken (zoals een brief van een officiële instantie).
  • Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant.

Diploma’s en getuigschriften

De gemeente waarmerkt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.