Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken.

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Kosten VOG

Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kost in 2024 € 41,35.

Aanvraag VOG

U vraagt de VOG online aan met uw DigiD, of aan de balie in het stadskantoor.

Online aanvragen VOG

Met een online VOG-aanvraag hoeft u niet persoonlijk bij het stadskantoor langs te gaan.

U kunt de VOG zelf online aanvragen met uw DigiD. U heeft wel een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG nodig van uw werkgever. Dit document moet u uploaden bij uw online aanvraag.

Aan de balie

U kunt de VOG aanvragen aan de balie bij de gemeente. U kunt het stadskantoor alleen op afspraak bezoeken. U kunt direct online een afspraak maken. Ook kunt u telefonisch een afspraak maken, tel. 0118 67 50 00.

U neemt mee:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier VOG (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van aanvrager én bij machtiging ook van de gemachtigde;
  • Indien de aanvrager zelf niet komt: een machtigingsformulier;
  • Geld: u betaalt de kosten met pin of contant.

Beoordeling door ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag. Daarbij kijkt het ministerie naar het doel van de aanvraag. Na 2 tot 4 weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Aanvraag VOG door een organisatie

Vraagt een organisatie de VOG voor uw aan? Wacht dan op een door Dienst Justis verstuurde e-mail. In die e-mail zit een link waarmee u kunt inloggen met DigiD om de aanvraag te voltooien.

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u, tegen extra kosten, een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.

Aanvraag VOG buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? Dan kunt u een VOG-aanvraag rechtstreeks bij Justis indienen. Ook een (toekomstige) werkgever kan de VOG digitaal aanvragen via Justis. De organisatie moet dan wel in het bezit zijn van eHerkenning.

Gastouderopvang

Als u in de gastouderopvang werkt, moet u het formulier VOG gastouderopvang gebruiken.