Te koop staande woonruimte die leeg staat kan tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor vraagt u een vergunning aan bij de gemeente.

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Voorwaarden verhuren leegstaande woning

  • Het huis moet te koop staan;
  • Het huis moet leeg staan;
  • De eigenaar moet in de 12 maanden voorafgaand aan de verkoop in de woning hebben gewoond;
  • De huurovereenkomst moet minimaal een periode van 6 maanden huur beslaan;
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal 3 maanden;
  • De huur mag niet langer lopen dan de duur van de vergunning.

Bij een vergunning die vóór 1 juli 2013 is afgegeven, blijft de maximale huurprijs gelden die in de vergunning is opgenomen. De vergunning voor te koop staande koopwoningen wordt voor 5 jaar verleend. Een nog lopende vergunning hoeft niet meer te worden verlengd, maar geldt alsnog voor 5 jaar. U kunt de gemeente vragen dit schriftelijk te bevestigen.